Reus modifica l’Ordenança de Civisme

Anar nu per la via pública, mendicar de forma agressiva i circular amb patinets de motor per la vorera són algunes de les modificacions

Carles Pellicer, alcalde de Reus; i Dolors Vàzquez, regidora de Seguretat Ciutadana i Convivència. Foto: Laura V-M

L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, i la regidora de Seguretat Ciutadana i Convivència, Dolors Vàzquez, han presentat la modificació de l’Ordenança de Civisme amb l’objectiu d’adaptar-se a les novetats normatives i reforçar la voluntat política de vetllar per la convivència. Aquesta modificació serà portada al Ple de l’Ajuntament “perquè el civisme és cosa de tots i sense aquesta ordenança Reus seria una ciutat on la convivència no seria gens fàcil”, ha esmentat el batlle.

Les novetats són fruit de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en relació a la pràctica de la mendicitat i a la prohibició d’anar nu per la via pública; i s’incorpora l’obligació de netejar amb aigua les miccions dels animals de companyia a la via pública. D’altra banda es concreta de manera expressa els vehicles de mobilitat personal com a elements de mobilitat que tenen prohibit circular per les voreres.

Pel que fa a la mendicitat la regidora Vàzquez ha explicat que “no es permetrà exercir-la de forma agressiva, insistent o intrusiva envers els vianants, o bé que obstaculitzi el lliure trànsit per les vies o espais públics, o que respongui a una estructura organitzada; tampoc es permet la mendicitat que es practiqui de forma directa o indirecta amb menors o persones amb discapacitat o acompanyant-se d’aquests, dins el conjunt del terme municipal”. També es prohibirà anar despullat/ada o amb el tors totalment nu per la via pública o pels espais públics, tret de les piscines o els altres espais on estigui expressament autoritzat.

En referència a les miccions dels animals de companyia la modificació de l’Ordenança de Civisme incorpora de forma més clara i precisa l’obligació de netejar amb aigua les miccions dels animals de companyia a la via pública o en qualsevol espai d’ús públic, i incorporar així mateix, l’incompliment d’aquesta obligació com a infracció lleu. “En cas que no es pugui evitar la micció d’aquests animals s’haurà de netejar immediatament amb aigua l’espai on s’ha produït la micció”, conclou la regidora. Mentre que es prohibeix circular en bicicleta, patins, monopatins o altres vehicles de mobilitat personal per les voreres o per altres espais destinats a l’ús dels vianants, tret d’aquells espais en què hi hagi un carril destinat a aquesta finalitat.