Presentació del document de treball del Pla Local de Salut al Consell Municipal

La Regidoria de Salut ha presentat aquest dimecres a la tarda el document de treball del Pla de Salut de la Ciutat de Reus als diferents agents de l’àmbit de la salut que han participat a la reunió ordinària del Consell Municipal de Salut realitzada al Centre Cívic Llevant, amb la presència de la regidora Noemí Llauradó. El Pla de Salut de la ciutat de Reus vol generar actuacions que permetin millorar la salut de la ciutadania a partir dels nous enfocaments de les polítiques públiques en aquest àmbit, que tenen com a premissa promoure la salut a totes les polítiques (STP).

Després de la presentació al Consell Municipal de Salut és previst que l’aprovació final del Pla es porti a terme durant el Ple municipal del mes d’octubre. El document inclou una diagnosi de l’estat de salut de la ciutadania de Reus a partir d’una enquesta i del tractament de dades disponibles a l’administració sanitària, així com una proposta d’accions i línies estratègiques per a les polítiques de salut. Un marc estratègic que, tal i com recorda Llauradó, haurà de ser transversal i implicar tots els àmbits de les polítiques públiques.

En aquest sentit, l’estratègia proposa millorar els aspectes següents:

La informació disponible dels aspectes més rellevants per a la salut fent-la accessible a la ciutadania
La creació de nous espais i instruments que permetin l’adaptació al model de STP
Augmentar i millorar l’eficàcia de les actuacions dirigides en el camp de la promoció i protecció de la salut
Millorar la coordinació de tots els actors implicats
Es tracta, tal i com com recorda la regidora de Salut, “d’aspectes que necessiten l’empoderament i responsabilitat de les persones i les comunitats, en ser agents actius de la construcció i tenir cura de la seva pròpia salut, per fer de Reus una Ciutat Saludable”.

Un projecte de ciutat
El 24 de novembre de 2016, tots els grups municipals del Ple de l’Ajuntament de Reus van aprovar per unanimitat una moció que, entre d’altres aspectes, preveia impulsar el Pla Local de Salut Pública amb l’objectiu d’identificar accions de millora factibles i objectivables.

La moció també indicava la necessitat de treballar el concepte de Ciutat Saludable per implantar-lo a la ciutat amb la implicació i col·laboració de les diverses regidories tot aplicant l’estratègia coneguda com a Salut a totes les Polítiques.

A més, la moció preveia crear el Consell Municipal de la Salut de Reus, com a eina de participació oberta i democràtica i punt de trobada de ciutadania, entitats i professionals relacionats amb la salut i la planificació d’aquesta a la ciutat.

La primera missió del Consell ha estat, precisament,el procés d’elaboració i execució del Pla Local de Salut que ha ofert l’oportunitat de desenvolupar a la ciutat una xarxa que treballi per millorar la salut de la població, tot seguint un procés de planificació sobre els determinants de la salut, l’impuls de l’estratègia de Salut a totes les Polítiques i la participació de la ciutadania.

La regidora de Salut, Noemí Llauradó, explica que “des d’un punt de vista de la salut pública, cal reflexionar sobre la vinculació de la salut amb altres circumstàncies que la determinen, com la relació amb l’entorn mediambiental, la manera d’alimentar-se, la capacitat de relació social, l’activitat física, les addiccions, el nivell educatiu i cultural, el tipus de feina i l’atur, la pobresa i l’exclusió; d’aquí la importància i la necessitat del lideratge local en el procés i en la presa de decisions rellevants per a la salut de les persones i dotar-se d’eines com aquest Pla Local de Salut per fer-ho possible”.