Nou conveni entre l’Ajuntament de Reus i l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil

Reconeix el procés de transformació i especialització que ha portat a treme l’entitat en els darrers anys

L’Ajuntament de Reus i l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Reus han signat un nou conveni de col·laboració, que reconeix el procés de transformació i especialització que ha portat a treme l’entitat en els darrers anys, i que l’ha convertit en un col·laborador necessari de la Guàrdia Urbana en tasques de suport de protecció civil. El conveni, signat pel regidor de Seguretat, Joaquim Enrech, i el president de l’associació, Francisco Carmona, regula la col·laboració dels voluntaris com un recurs de la ciutat en el desenvolupament de les funcions de protecció civil, en comunicació, coneixement i coordinació de la Guàrdia Urbana i del Serveis d’Emergències i Protecció Civil de l’Ajuntament.

L’acord confirma la necessitat de col·laboració per a la millor gestió de la protecció civil a la ciutat, i deixa constància del “rigor i seriositat” de l’associació de voluntaris en les seves actuacions. L’entitat ha demostrat en els darrers anys una voluntat de formació continuada i de millora del servei que presta, que s’ha traduït en un procés de transformació, especialització i, alhora, de rejoveniment dels seus membres. En col·laboració i coordinació amb la Guàrdia Urbana, l’associació de voluntaris està preparada per actuar en casos de grans esdeveniments, accidents, incendis i simulacres, i té un paper reservat en els plans d’emergència municipals.

El nou conveni signat entre l’Ajuntament i l’entitat regula la col·laboració en les activitats següents:

Serveis preventius d’informació i suport als altres cossos de seguretat en actes de massiva concurrència o de perillositat especial.
Col·laboració en situacions d’emergència, preemergència o alerta mitjançant retens de guàrdia, suport logístic, etc…, sempre d’acord als plans d’emergència.
Col·laboració en la redacció, revisió i actualització dels plans d’emergència municipals, així com els respectius simulacres.
Col·laboració en tasques de divulgació i informació a la població en matèries de protecció civil.
Comunicació de fets o circumstàncies que puguin suposar un risc per a les persones, béns o el medi ambient.
La col·laboració en situacions d’emergència fora de Reus, amb la necessària autorització de l’Ajuntament
Al seu torn, l’Ajuntament es compromet a coordinar les accions dels voluntaris de protecció civil; a donar suport operatiu en les accions i requeriments de l’entitat en el desenvolupament de les accions que porti a terme; i a organitzar programes i cursos anuals de formació i pràctiques per als membres de l’entitat. En aquest sentit, els voluntaris ja han rebut en els darrers anys formació de la Guàrdia Urbana en matèria de telecomunicacions, atenció a la ciutadania, i regulació del trànsit, així com formació específica per als comandaments de l’associació.

La col·laboració municipal es concreta amb una subvenció vinculada als serveis de suport als cossos de seguretat, i als actes festius, culturals i esportius, així com al finançament dels uniformes dels voluntaris i, entre altres conceptes, al manteniment de la xarxa de comunicacions. El conveni també regula la cessió d’ús d’un immoble situat al carrer de Sant Carles i Sant Josep com a seu social de l’entitat; la cessió per a esdeveniments puntuals d’un vehicle del servei municipal d’Emergències i Protecció Civil; i la cessió, entre altres, d’infraestructura de comunicacions de la Guàrdia Urbana.

Més de 100 serveis l’any
L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Reus està integrada actualment per 41 voluntaris, i l’any passat va realitzar un total de 110 serveis en col·laboració amb la Guàrdia Urbana i el Servei d’Emergències de l’Ajuntament. 17 serveis van ser per esdeveniments de caràcter esportiu, 24 específics vinculats als partits del Club de Futbol Reus Deportiu, 27 per actes de caracter cultural. Els 42 serveis restants van ser per activacions dels plans d’emergència municipals, patrulles de proximitat, actes de gran afluènca de públic, etc… En total, l’entitat va realitzar 6.127 hores de servei.

La tasca de l’entitat ha estat reconeguda per la Generalitat de Catalunya. La Direcció General de Protecció Civil va reconèixer el passat mes de març la tasca desenvolupada per l’associació de Reus amb motiu de les ventades que van afectar Catalunya els dies 5 de febrer i 26 de desembre de 2017, durant les quals van realitzar nombroses actuacions de manteniment de la normalitat.