Més de 800 actes aixecats i 8 detinguts per incomplir l’ordre de confinament a Reus

La Guàrdia Urbana de Reus i els Mossos d’Esquadra han aixecat més de 800 actes i han detingut a 8 persones per incomplir l’ordre de confinament decretada amb l’estat d’alarma. Les dades s’han analitzat durant la Comissió de Coordinació per a la Seguretat Covid-19 de Reus, que s’ha reunit aquest dijous, 26 de març per primera vegada per analitzar el grau de compliment per part de la ciutadania de les mesures de confinament decretades. El comitè és l’òrgan que facilita la cooperació i la coordinació entre l’Ajuntament, la Guàrdia Urbana i la resta de cossos i forces de seguretat i es reunirà de manera periòdica durant l’emergència sanitària.

Durant la reunió també s’ha analitzat la situació de la seguretat a Reus, i s’ha constatat que el número de delictes per furts i robatoris s’ha reduït a la ciutat entre un 60 i un 70% durant el periode vigència de l’estat d’alarma, segons dades facilitades pels Mossos d’Esquadra.

Després de la reunió de la comissió, l’alcalde de Reus, Carles Pellicer; la regidora de Seguretat, Convivència i Civisme, Dolors Vàzquez, i el regidor de Salut i Ciutadania, Òscar Subirats, han comparegut en roda de premsa virtual per donar compte de la reunió diària del Comitè d’Emergències de l’Ajuntament de Reus, i de la primera reunió de la Comissió de Coordinació.

Durant el període de vigència de l’estat d’alarma, la Guàrdia Urbana ha realitzat les actuacions següents:

Ha denunciat a 432 persones per trencar l’ordre de confinament.

Ha denunciat 2 locals per obrir sense autorització

Ha detingut una persona per desobediència i reiteració.

Ha tramitat 2 diligències per desobediència greu, sense detenció.

En l’àmbit de la circulació de vehicles, la Guàrdia Urbana ha realitzat 65 controls, ha controlat 140 vehicles, i ha denunciat a 7 persones per circular sense autorització (incloses en els 432)

Ha atès a 16 persones sense sostre, i les ha derivat a Serveis Socials per oferir-los allotjament, alimentació i higiene.

Incomplir les restriccions de l’estat d’alarma pot comportar denúncies administratives i penals; i pot comportar sancions d’entre 100 i 600.000 euros.

Segons el Reial Decret pel qual s’ordena el confinament de la població, només es pot sortir al carrer en els supòsits següents:

Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.

Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.

Desplaçament a el lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial.

Retorn a el lloc de residència habitual.

Assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.

Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances.

Per causa de força major o situació de necessitat.

Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga que haurà de fer-se individualment, llevat que s’acompanyi a persones amb discapacitat o per una altra causa justificada.

Membres de la comissió de coordinació
La Comissió de Coordinació per a la Seguretat Covid-19 de Reus éstà presidida per l’alcalde i en formen part la vicealcaldessa, la regidora de Seguretat, Convivència i Civisme, l’Intendent Cap de l’Àrea Bàsica Policial Biax Camp -Priorat dels Mossos d’Esquadra, el comissari Cap de la Comissaria Cos Nacional de Policia de Reus , el sots-inspector en Cap de la Guàrdia Urbana de Reus, i el secretari de l’Ajuntament de Reus.