Més de 220 actes contra el consum d’alcohol a la via pública en un mes

La Guàrdia Urbana de Reus ha tancat el mes de juny amb un nou rècord en relació a la pressió policial contra l’incivisme i el consum d’alcohol a la via pública, amb 229 actes aixecades. Amb aquestes dades, la Guàrdia Urbana porta aquest 2019 un total de 714 actes aixecades contra el consum d’alcohol a la via pública, mentre que el 2018 en portava 389 entre els mesos de gener i juny, gairebé el doble. L’any 2018 es va tancar amb xifres rècord, amb un total de 896 actes, dades que previsiblement es veuran superades enguany.

El consum d’alcohol a la via pública és un fet incívic vinculat a l’oci nocturn, com també ho és el miccionar a la via pública. En aquest sentit, la Guàrdia Urbana ha aixecat el passat mes de juny 105 actes per aquesta qüestió, i en suma 493 en el que portem de 2019. Durant els primers sis mesos de l’any passat en va sumar 355, i al llarg de 2018, 822. Consumir alcohol i miccionar a la via pública són els dos fets incívics més denunciats per la Guàrdia Urbana.

Reus té un oci nocturn de qualitat. La majoria de comportaments incívics denunciats per la Guàrdia Urbana estan vinculats a l’oci nocturn, no tant pels locals com pels clients, que quan surten o es troben al carrer no respecten el descans dels veïns. La Guàrdia Urbana fa constants contactes amb els propietaris dels locals, per conscienciar envers la necessitat de fer conviure l’oci nocturn amb la resta d’activitats que tenen lloc a la ciutat; i controla les actituds incíviques que es poden produir a la via pública.

Juntament amb els locals d’oci nocturn, la Guàrdia Urbana ha fet campanyes per sensibilitzar els clients que determinades conductes poden causar molèsties als veïns, i que no es pot utilitzar la via pública per a la festa. Igualment, es fan reunions amb els propietaris dels locals que presenten algun tipus de problemàtica i s’informa als seus responsables de les mesures que han de prendre per evitar molèsties, aldarulls i actes incívics, tant als locals com al seu entorn.

La Guàrdia Urbana va tancat el 2018 com l’exercici amb major pressió policial contra l’incivisme dels darrers anys. En total va aixecar 2.453 actes contra actituds incíviques, especialment vinculades a l’oci nocturn. Consum d’alcohol a la via pública i miccionar al carrer són les conductes incíviques més denunciades per la Guàrdia Urbana: Consum d’alcohol, 858 actes, i miccionar, 756.