L’Institut Baix Camp, model d’excel·lència educativa

El centre reusenc ha participat activament a la XV Jornada de qualitat de la Universitat Autònoma de Barcelona

El dia 9 de novembre l’Institut Baix camp ha estat molt present a la XV Jornada de qualitat que es celebra a la Universitat Autònoma de Barcelona. El programa d’aquesta XV Jornada de Qualitat a l’Ensenyament pretén posar el focus en la importància de l’organització i la gestió dels centres educatius. Aquests dos elements són clau tenen per tal que el conjunt de persones, polítiques, estratègies i recursos estiguin alineats per assolir resultats excel·lents que siguin sostenibles al llarg del temps.
En aquesta jornada hi participen més de 1000 professionals docents de tot Catalunya.

Una de les ponències principals d’aquesta jornada porta per títol Governança del centre: organització i gestió educativa impartida per Jordi Vilarrubí, subdirector general de la Funció Directiva de Centres Docents, Josep Lluís Queralt director de l’Institut Baix camp
de Reus i Coral Regí, directora de l’Escola Virolai de Barcelona.
L’institut Baix Camp és un dels tres únics centres públics de tot Catalunya que va obtenir la puntuació +400 en el model d’excel·lència educativa atorgat per l’Associació catalana per
l’excel·lència i el Departament d’Ensenyament.
A més a més el mateix director, la sotsdirectora del centre i el coordinador pedagògic han participat com a ponents en tres taules sobre les bones pràctiques educatives i de gestió.