Les Brigades Municipals van realitzar 30 actuacions al dia durant el 2018

Els treballs de jardineria, electricitat i fontaneria són els més habituals

Les Brigades Municipals van realitzar un total d’11.080 actuacions l’any 2018, el que representa una mitjana de 30 actuacions al dia. Les Brigades tenen encomanades el manteniment de la ciutat, tant dels espais públics com dels edificis municipals; però el conjunt d’actuacions que realitzen afecten al bon funcionament del dia a dia de la ciutat. Les dades de balanç de 2018 confirmen aquest paper transversal del departament que depèn de la regidoria de Desenvolupament Urbà i Via Pública. Els treballs de jardineria, electricitat i fontaneria són els més habituals

L’any 2018, les Brigades Municipals van gestionar un pressupost d’1,3 milions d’euros, i disposava d’una plantilla de treballadors de 47 persones, incloent personal d’administració, tècnics i operaris.

Les Brigades donen suport a la resta de departaments de  l’Ajuntament per facilitar les actuacions i activitats que es duen a terme al llarg de l’any. El 2018 van fer 1.258 actuacions de transport i muntatge. En aquest sentit, destinen esforços a la col·laboració amb la ciutadania amb el muntatge d’esdeveniments socials i culturals vinculats al moviment veïnal i als centres educatius. El 45% dels muntatges que van realitzar les Brigades són col·laboracions amb entitats externes a l’Ajuntament. Destaquen les 200 actuacions per atendre peticions dels centres educatius de la ciutat; 75 actuacions per fer possibles les festes de barris, i 70 relacionades amb la festa major; la majoria concentrades a la mateixa època de l’any.

El total d’11.080 actuacions que les Brigades Municipals va realitzar el 2018 es divideix en les unitats d’activitat següent:

 • Jardineria: 3.504
 • Electricitat i fontaneria: 3.174
 • Muntatges: 1.258
 • Construcció: 801
 • Enllumenat: 386
 • Mobiliari i jocs: 748
 • Mecànica: 314
 • Fusteria: 312
 • Serralleria: 271
 • Pintura: 200
 • Magatzems: 82
 • Climatització: 30

Jardineria. Les tasques d’aquesta unitat comprenen tant el manteniment de la jardineria dels espais atribuïts a les Brigades, com els solars i parcel·les municipals. També realitzen decoracions i muntatges de festes i esdeveniments que se celebren a la ciutat. El 2018 va realitzar 3.504 actuacions.

Electricitat i fontaneria. Aquesta unitat va realitzar l’any passat 3.174 actuacions. La xifra inclou el manteniment en edificis municipals, el manteniment en sortidors ornamentals i fonts de boca a la via pública, l’enllumenat públic, el manteniment de grups electrògens i SAIS en edificis municipals, i la gestió dels sistema de climatització.

Muntatges. Les Brigades donen servei directe a la ciutadania, però també col·laboren amb la resta de departaments municipals. Destaquen els treballs de transport i muntatge de materials cedits als diferents departaments de l’Ajuntament i d’altres organismes, com escoles, entitats, etc. El 2018 van fer 1.258 actuacions en aquest sentit.

Construcció. Les Brigades Municipals realitzen tasques de manteniment, millora i obra nova tant a la via pública com als edificis municipals. Durant el 2018 van realitzar 801 actuacions.

Tallers. Al llarg de 2018, les Brigades van realitzar un total de 783 actuacions als diferents tallers de què disposa el servei: fusteria (312), pintura (200) i serralleria (271).

Mobiliari urbà i jocs. Les Brigades Municipals van realitzar l’any passat 748 actuacions relacionades amb el mobiliari urbà. Es reparacions de mobiliari, jocs infantils i zones d’exercicis; noves actuacions o millores; i revisions periòdiques.