L’Ajuntament de Reus informa dels serveis mínims amb motiu de la vaga

L'Hospital Sant Joan de Reus també manté els serveis mínims

L’Ajuntament de Reus informa dels serveis mínims del propi Ajuntament i dels principals serveis de les empreses municipals, amb motiu de la vaga general d’aquest dimecres 8 de novembre.

Ajuntament de Reus
Els serveis mínims consensuats amb els representats del personal al servei de la l’Ajuntament de Reus són els següents: 2 auxiliars administratius al Registre General del Palau Municipal; 1 tècnic de Comunicació Corporativa; 1 auxiliar administratiu a la Caixa Municipal;1 adjunt de Recaptació i 1 auxiliar administratiu a Recaptació; 1 treballador social i 1 educador social als Serveis Socials; 1 tècnic d’Organització i Sistemes d’Informació; 1 oficial de manteniment als Edificis Municipals; 1 tècnic de Protecció Civil; 1 magatzemista de les Brigades Municipals; 1 auxiliar administratiu del Servei d’Atenció i Informació al Contribuent; i el vicesecretari de la secretaria general.

Hospital de Sant Joan
L’Hospital Universitari Sant Joan de Reus informa del pla de contingència per tal de complir amb els serveis mínims, tal i com fixa la normativa. Es garanteix el normal funcionament del Servei d’Urgències. En l’atenció ambulatòria es manté tota l’activitat. En activitat quirúrgica es garanteix també tota l’activitat. Finalment, en termes d’hospitalització es garanteix l’atenció als pacients hospitalitzats, incloent la rehabilitació als pacients ingressats.