L’Ajuntament facilita el cens dels animals de companyia i activa el tràmit online

L’Ajuntament de Reus ha activat a través del portal de tràmits del web municipal reus.cat el tràmit telemàtic per a la inscripció, modificació i baixa del cens d’animals de companyia. Els propietaris de gossos i gats estan obligats a censar-los i a disposar de la targeta sanitària corresponent. En el cas dels gossos que són considerats potencialment perillosos, a més del cens caní, també s’ha de disposar de la corresponent llicència per a la tinen&c cedil;a d’animals potencialment perillosos.

Daniel Rubio, regidor de Medi Ambient i Ocupació, afirma que “l’activació del tràmit fa coincidir el doble objectiu del Govern de Reus d’avançar en el pla d’implantació de l’administració electrònica i de conscienciar la ciutadania de la necessitat i la obligació de tenir els animals censats i amb tota la documentació administrativa en regla”.

L’Ajuntament de Reus ha censat més de 3.500 gossos des de l’inici de la campanya “No et perdis”, d’identificació d’animals, el març de 2017. A Reus hi ha censats uns 11.400 gossos.
Les dades del cens revelen que la campanya està assolint els objectius plantejats inicialment: el xipatge i cens dels gossos al municipi de residència, amb la qual cosa es poden recuperar amb més facilitat els animals en cas de pèrdua o robatori, i s’eviten abandonaments.

La campanya no té un objectiu sancionador, sinó informatiu i de sensibilització als propietaris dels gossos de la importància de tenir-los censats. És per aquest motiu que es dona als propietaris dels animals un termini de 30 dies un cop s’ha aixecat l’acta de la Guàrdia Urbana per fer el tràmit corresponent. Des de l’inici de la campanya, la Guàrdia Urbana ha aixecat més de 2.500 actes per gossos no censats (2.309 el 2017, i 227 el 2018).