La Guàrdia Urbana millora la tecnologia per a la investigació d’accidents de trànsit

La Guàrdia Urbana ha implementat una nova eina informàtica per a l’elaboració dels informes policials en matèria d’investigació d’accidents de trànsit que en millora la qualitat i la precisió. El programa millora de manera considerable la qualitat dels documents, ja que permet descriure els sinistres amb croquis detallats amb gran precisió.

Alhora, el programa agilitza la redacció dels informes tècnics i facilita la presentació de les diligències judicials que la Guàrdia Urbana confecciona amb motiu de les intervencions en els accidents de trànsit que tenen lloc a Reus, i que són la competència del cos municipal de seguretat.

Dins del programa de formació continua que porta a terme la Guàrdia Urbana, agents del cos participen aquesta setmana un curs específic sobre l’ús de la nova eina. El curs l’imparteixen formadors de la propia Guàrdia Urbana i va dirigit a tots els agents i comandaments del cos de seguretat.

L’acció dona continuïtat a la política de formació i millora continua tant del cos municipal de seguretat com de tot l’àmbit de la seguretat pública a la ciutat, per tal dotar de més qualitat la prestació dels serveis a la ciutadania.