La Biblioteca Xavier Amorós substitueix els aparells de climatització

Aquesta setmana s’han iniciat les obres de substitució de la unitat productora de climatització de la Biblioteca Xavier Amorós. Aquests treballs consisteixen en el subministrament i instal·lació d’una nova unitat prodctora de climatització a l’espai bibliotecari, substituint i retirant l’actual unitat productora, d’acord amb el projecte d’obres.

L’actual instal·lació de climatització de l’edifici es va executar i posar en funcionament l’any 2003, quan es va inaugurar la Biblioteca Xavier Amorós.

L’estat d’envelliment de l’actual unitat productora ha generat una aparició reiterada d’avaries, incrementant les intervencions de manteniment correctiu ens els darrers anys alhora que tampoc s’estaven obtenint unes condicions de treball eficients.

Aquesta substitució permetrà obtenir unes condicions de fiabilitat de funcionament, hi haurà una reducció de despeses econòmiques i, al mateix temps, millorarà l’eficiència energètica de la instal·lació.

El contracte ha estat adjuticat a l’empresa Emurtel SA per un import de 110.481,49 euros.

La previsió de durada dels treballs de substitució de l’aparell és d’un mes d’obres.