La Guàrdia Urbana de Reus dóna a conèixer la unitat de mediació

Aquesta podria esdevenir un referent per a altres policies

L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, i el regidor de Seguretat, Joaquim Enrech, han presidit aquest dimecres, 7 de març un acte públic de presentació de la Unitat de Mediació i Resolució de Conflictes (UMIRC) de la Guàrdia Urbana, obert a representants de l’àmbit polític, judicial i policial del territori. La UMIRC és un referent en el seu àmbit I participa de manera habitual en jornades i congressos internacionals per explica r la seva experiència. La UMIRC és la unitat específica de la Guàrdia Urbana per analitzar i identificar els àmbits de conflicte com l’incivisme o la intolerància; i per dissenyar accions preventives adreçades a fer disminuir la percepció d’inseguretat.

Durant l’acte s’ha presentat el llibre al llibre “Mediación y prácticas restaurativas policiales. Construyendo la cultura de la paz”, on la unitat de mediació és objecte d’anàlisi i model de referència: al publicació té com a objectiu contribuir a la difusió de recursos i eines, com la mediació i les pràctiques de la justícia restaurativa, per posar-los a l’abast dels cossos policials i ajudar-los a desenvolupar la seva feina, especialment en l’àmbit dels conflictes comunitaris.

La presentació ha anat a càrrec de les autores del llibre: Elena Cobler, llicenciada en dret, és agent de la Guàrdia Urbana de Reus i membre de l’equip fundador de la Unitat de Mediació i Resolució de Conflictes; i Emma López, llicenciada en Dret, és la codirectora y coordinadora del posgrau de mediació de la Universitat Rovira i Virgili, i membre de la Càtedra UNESCO d’Habitatge de URV.

211 casos gestionats el 2016
La UMIRC ha gestionat 211 casos el 2016, una xifra que confirma aquesta unitat com un referent de ciutat per resoldre conflictes entre la ciutadania. Els àmbits de treball dels casos en els quals ha actuat la Unitat de Mediació i Resolució de Conflictes se centren en les relacions entre comunitats de veïns, conflictes al carrer i convivència comunitària, amb 172 casos. 23 tenen a veure amb situacions familiars, 11 tenen amb conflictes escolars, i 5 amb grups de joves.

El conjunt de casos gestionats el 2016 han implicat a 296 persones, la gran majoria d’entre 31 i 65 anys. Per a l’abordatge dels 211 casos tractats el 2016, la unitat de mediació ha realitzat un total de 5.618 actuacions, entre les que destaquen més de 1.600 tasques administratives, més de 1.400 contactes i entrevistes amb els veïns implicats, així com seguiments i anàlisis, entre altres.

La UMIRC treballa de manera coordinada amb la resta d’unitats de la Guàrdia Urbana i amb les regidories de forma transversal. Porta a terme funcions d’anàlisi i identificació dels àmbits de conflicte (civisme, intolerància, mediació, racisme i xenofòbia, infància, joves, gent gran, violència de gènere i multiculturalitat); disseny i execució d’accions preventives per reduïr la percepció d’inseguretat; planificació de les intervencions correctives des d’una perspectiva interdisciplinària; i difusió de programes, projectes i accions preventives entre la ciutadania.

La Guàrdia Urbana té un paper important en la prevenció i en la resposta contra els actes incívics. Des de la UMIRC es realitza un treball tècnic i sistemàtic de contactar i conèixer tant els grups conflictius com les associacions de veïns per canalitzar inquietuds i necessitats, establint una relació permanent, que els serveixi a ells de punt de referència per tractar les seves preocupacions, i a la Guàrdia Urbana per desenvolupar un seguiment, constant i actualitzat, de l’evolució, en una tasca preventiva de les situacions amb risc de conflicte social.