El web d’eleccions de l’Ajuntament de Reus es renova amb mapes interactius

L’Ajuntament de Reus renova totalment el web d’eleccions i incorpora per primera vegada mapes interactius que permeten a l’usuari plasmar sobre el plànol de la ciutat totes les dades que es van generant al llarg de la jornada electoral. L’eina ofereix la possibilitat de comparar dades actuals i històriques i fer múltiples combinacions i comparacions sobre el mapa de Reus.

La informació cartografiada, amb la divisió per col·legis i per districtes, s’anirà actualitzant en temps real durant la jornada electoral, a mesura que arribin noves dades de participació i escrutini. D’aquesta manera es podrà fer el seguiment de manera molt visual de quina és la mobilització i la distribució del vot per candidatures i per zones.

El sistema permet visualitzar mapes que radiografien la realitat a les urnes per col·legis, districtes i el total de la ciutat; i tenyir el plànol interactiu amb els colors tant de la primera com de la segona forces més votades. Com a novetats, el mapa interactiu permet visualitzar la intensitat del vot de cada formació política per zones; així com saber de manera molt gràfica quines zones de la ciutat participen més a les eleccions i quines són les més abstencionistes.

Un històric de més de 30 anys
El nou web permet veure gràficament l’evolució de les preferències dels electors reusencs al llarg dels anys. El sistema dona l’opció de carregar l’històric de dades de l’Ajuntament de Reus, que inclou totes les cites electorals (municipals, autonòmiques, generals i europees) des de l’any 1986, amb un total de 35 convocatòries.

La incorporació de l’històric de dades dota el mapa interactiu de múltiples combinacions i comparacions possibles. Així, entre les opcions de configuració, es pot plasmar la tendència a l’alça o a la baixa entre diferents cites electorals, no nom és de candidatures sinó també de partits agrupats; així com saber quins són els partits que més pugen i més baixen entre dues convocatòries.

Les eines que ho fan possible
Tot plegat és possible, d’una banda, gràcies al Geoportal. Es tracta d’un mapa avançat amb la informació de ciutat cartografiada, impulsat pel departament de Cartografia del Servei de Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions de l’Ajuntament de Reus i desenvolupat amb programari lliure.

Per altra banda, ho facilita l’aposta de l’Ajuntament de Reus per les dades obertes. Entre els conjunts de dades desenvolupats i oferts a través del portal Reus Open Data, es troben en format obert les bases de dades de resultats electorals, que es poden utilitzar per desenvolupar aplicacions i eines com aquesta que fan més comprensibles les dades.

A això, cal afegir l’esforç per oferir aquesta informació en un context renovat de la web d’eleccions, amb una informació clara, gràfics atractius, i en línia amb la identitat visual de l’Ajuntament de Reus. Al nou web s’hi pot trobar també informació de les candidatures que es presenten a la convocatòria electoral, així com notícies i referències al punt municipal d’informació electoral I dels diferents col·legis electorals.