El Govern de Reus i el PSC acorden inversions per valor de 2,7 milions, amb el superàvit de 2016

L'acord també inclou un canvi de partida tècnic per al finançament de les obres de reforma del Castell del Cambrer

El Govern de Reus portarà a la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics d’aquest dimecres, 25 d’octubre i al Ple de l’Ajuntament del dilluns, 30 d’octubre la proposta de finançament de diverses inversions municipals amb els romanents de tresoreria de l’exercici 2016. La proposta, elaborada d’acord amb el grup municipal del PSC, es portarà a votació amb diversos expedients de modificació de crèdit per separat, per tal de facilitar-n e l’aprovació per part de la resta de grups municipals.

L’Ajuntament de Reus destinarà 2.651.594,70 euros —el romanent de tresoreria de l’exercici de 2016 pendent d’aplicar— al finaçament de quatre projectes: la millora i recuperació del passeig de la Boca de la Mina (1.711.000 euros); l’elaboració de pressupostos participatius oberts a la ciutadania (750.000 euros); l’ampliació del Centre de Lectura (150.000 euros); i l’ampliació de l’aparcament del barri Gaudí i la construcció d’una zona d’higiene per a gossos al mateix barri (40.594 euros).

El gruix de les modificacions de crèdit acordades entre el Govern i el PSC és de 3.143.092,02 euros. Més enllà de les inversions descrites, l’acord també inclou un canvi de partida tècnic per al finançament de les obres de reforma del Castell del Cambrer (174.000 euros) i la incorporació als pressupostos de 2017 dels romanents de tresoreria dels organismes autònoms municipals de l’exercici 2016 (317.497,32 euros).