El consum d’alcohol a la via pública és el problema més greu de l’oci nocturn de Reus

La Guàrdia Urbana ha aixecat un total de 311 actes en relació a actituds incíviques

La Guàrdia Urbana ha aixecat un total de 311 actes en relació a actituds incíviques vinculades a l’oci nocturn entre els mesos de gener i març d’enguany. La xifra demostra un increment del control policial en relació als tres primers mesos de l’any passat, quan es van registrar 216 actes. Amb tot, el 2016 es va tancar amb un total de 1.557 actes aixecades per actes incívics; un xifra màxima en relació als anteriors, quan es van aixecar 728 actes el 2015, i 581, el 2014.

Els problemes principals vinculats a l’oci nocturn no solen venir donats pels locals, sinó pels clients que quan surten dels establiments o es troben al carrer, no respecten el descans dels veïns. La Guàrdia Urbana fa constants contactes amb els propietaris dels locals, per conscienciar envers la necessitat de fer conviure l’oci nocturn amb la resta d’activitats que tenen lloc a la ciutat; i controla les actituds incíviques que es poden produïr a la via pública.

Miccionar i consumir alcohol a la via pública continuen sent els actes incívics més denunciats per la Guàrdia Urbana. L’evolució de les actes aixecades en els darrers anys en relació a actituds incíviques vinculades a l’oci nocturn ha estat la següent:

Any Total Alcohol Miccionar Embrutar Sorolls Sexe
2014 581 105 77 22 66 1
2015 728 173 118 25 71 3
2016  1.557  658  257  82  90  72
2017  311  53  96  23  29 8

L’incivisme, principal preocupació de la ciutadania
D’acord a les dades analitzades en la darrera reunió de la Junta Local de Seguretat, la principal preocupació de la ciutadania en matèria de seguretat continua sent l’incivisme. En aquest sentit, una de les línies prioritàries de la Guàrdia Urbana és continuar treballant en la conscienciació ciutadana en relació a les conductes incíviques, amb especial atenció a aquells que generen més molèsties i queixes de la ciutadania.

La Junta Local de Seguretat, reunida el passat mes d’abril, ja va deixar constància que Reus té un oci nocturn de qualitat. L’Ajuntament vetlla perquè es mantinguin els nivells de soroll, seguretat, i civisme d’acord als estàndars de convivència. La Guàrdia Urbana i els locals d’oci nocturn fan campanyes conjuntes per sensibilitzar els clients que determinades conductes poden causar molèsties als veïns, i que no es pot utilitzar la via pública per a la festa. Igualment, es fan reunions amb els propietaris dels locals que presenten algun tipus de problemàtica i s’informa als seus responsables de les mesures que han de prendre per evitar molèsties, aldarulls i actes incívics, tant als locals com al seu entorn.