Avís preventiu de contaminació per ozó

Atesa l’alta radiació solar observada aquests dies, des de l’Ajuntament es vol fer un avís preventiu de contaminació per ozó a la població i sobretot en aquelles persones més vulnerables a aquests efectes, persones amb malalties cardíaques o de l’aparell respiratori, els nadons, els nens en edat preescolar i les dones embarassades, que redueixin les activitats que suposin esforços corporals intensos a l’aire lliure durant les hores centrals del dia, des de les 13h fins a les 16h.

L’ozó troposfèric es forma quan coexisteixen els òxids de nitrogen (NOx), els compostos orgànics volàtils (COV) i una radiació solar intensa al llarg d’un període de temps prou llarg (un mínim de diverses hores). Així, l’època típica dels màxims d’ozó coincideix amb la primavera i l’estiu.

Els efectes que l’ozó pot provocar sobre la salut de les persones són tos, irritacions a la faringe, el coll i els ulls, i dificultats respiratòries com la gola seca.

També pot produir altres problemes respiratoris com una incidència més gran i un agreujament de l’asma, la reducció de la funció pulmonar i una inflamació de les vies respiratòries, que generi símptomes respiratoris i una alteració del rendiment.

Els nivells elevats d’ozó també poden causar un increment de la mortalitat diària.

A Reus existeix una estació automàtica de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) que analitzen la qualitat de l’aire a l’avinguda de Bellissens que controla en línia diversos contaminats a més de l’ozó troposfèric com nitrats, sulfats, monòxid d’oxigen, i PM10, precisament aquest últim és el que ens afecta més sovint i que són partícules sòlides i líquides de substàncies orgàniques o inorgàniques molt petites, de diàmetre entre 2.5 i 10 µm, la mil·lèsima part d’un mil·límetre i que poden arribar a les zones perifèriques dels bronquíols i alterar l’intercanvi pulmonar de gasos.

Atès que la majoria de contaminant amb presència a Reus provenen del trànsit es recomana passar i fer esport per aquells carrers amb menys càrrega de vehicles.

La Generalitat a posat a disposició de la ciutadania un aplicatiu gratuït Aire.cat des d’on es poden rebre notificacions d’avisos i on hi ha un visor de la qualitat de l’aire.

Des de la pàgina web de Reus.cat hi ha linkat el visor de qualitat d’aire proporcionat per la Generalitat.