Ajuntament i Generalitat reforcen la col·laboració per oferir uns Serveis Socials més eficients i eficaços

Es fixa un pressupost de 2.909.180 euros per l'any 2017

La regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Reus i el Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya han reforçat la seva col·laboració amb la signatura d’un nou contracte programa que per a l’any 2017 fixa un pressupost de 2.909.180 euros; un import que augmenta de manera considerable respecte el de 2016, que va ser de 2.348.832 euros. El nou acord permetrà oferir uns Serveis Socials més eficients i eficaços.

El Contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i l’Ajuntament, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. estableix els eixos estratègics, els objectius generals, els mecanismes d’avaluació i el finançament que permeten major eficiència i eficàcia en la gestió dels serveis.