Aigües de Reus inicia les obres la segona fase de construcció del nou col·lector de l’avinguda de Salou

Les obres s’executaran per fases per minimitzar l’afectació a la circulació i als veïns, mantenint, sempre que sigui possible, la circulació a la rotonda de la plaça del Canal

Imatge recurs.

Aigües de Reus inicia aquesta setmana a l’avinguda President Macià els treballs previs de la segona fase de les obres de construcció del nou col·lector de l’avinguda de Salou. La primera fase es va executar l’any passat; i la segona afecta el tram entre la plaça del Canal i l’autovi a de Bellissens. El gruix de les obres s’iniciarà la setmana que ve.

L’obra té com a objectiu la millora del sanejament en alta a la ciutat. L’execució dels nous treballs anirà a càrrec d’Aigües de Reus, representen una important millora en un dels principals col·lectors de la ciutat i tindran una durada d’uns quatre mesos.

Les obres comportaran una inversió total de 857.353,12 euros (més IVA), finançats íntegrament per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) mitjançant una de les assignacions mes elevades que ha destinat a la ciutat de Reus els darrers anys. Aigües de Reus es farà càrrec de 180.044,15 euros, que corresponen al 21% de l’IVA no finançat, amb la idea que els veïns no hagin de suportar cap tipus de despesa, en consonància amb la política habitual de l’empresa. L’obra s’ha adjudicat a l’empresa Agrovial i la direcció facultativa, coordinació de seguretat i salut i mediambiental ha recaigut en l’enginyeria Plikum.

Les obres, que milloren la xarxa de sanejament en alta de la zona de Mas Iglesies (molt degradada amb el pas dels anys), connectaran la xarxa existent de l’autovia de Bellisens amb la nova xarxa de l’autovia de Salou, mitjançant la instal·lació de 587 metres lineals de canonada de Polièster Reforçat amb Fibra de Vidre (PRFV) de 1.200 i 1.500 mm de diàmetre entre la plaça del Canal i la rotonda de Bellisens, i la construcció d’onze nous pous de registre.

Afectacions al trànsit
Les obres s’executaran per fases per minimitzar l’afectació a la circulació i als veïns, mantenint, sempre que sigui possible, la circulació a la rotonda de la plaça del Canal. No obstant això, durant la primera fase es poden produir desviacions de trànsit que afectin els vehicles que accedeixin a Reus per l’autovia de Salou.

La renovació del col·lector de l’avinguda de Salou s’ha fet del tot imprescindible, tenint en compte que s’ha anat deteriorant amb el pas dels anys i, a dia d’avui, té les parets i el seu fons molt erosionats. La regidora responsable d’Aigües de Reus, Noemí Llauradó, ha insistit en el fet que “el manteniment de la xarxa d’abastament i sanejament d’una ciutat és del tot fonamental, i cal assegurar una inversió continuada per garantir que tot anirà bé i que no hi haurà errades ni problemes en la prestació d’aquest servei bàsic a la ciutadania”.

En aquest sentit, l’alcalde, Carles Pellicer, s’ha felicitat per aquesta nova inversió, ja que “torna a confirmar que existeix una bona cooperació institucional i un important treball conjunt per part de l’Ajuntament i de l’Agència Catalana de l’Aigua”.

En total, l’ACA haurà invertit, globalment, 1.679.000 euros en el sistema de sanejament en alta de Reus al llarg dels darrers dos anys. El sistema de sanejament en alta d’una ciutat el configuren el conjunt d’instal·lacions destinades a conduir i tractar les aigües residuals, concentrades prèviament per la xarxa de clavegueram en un o més punts. Formen part d’un sistema de sanejament en alta l’estació de depuració d’aigües residuals, les estacions de bombament i els col·lectors diversos. Es tracta d’un sistema que requereix d’un important manteniment, que, en bona mesura, recau en l’ACA, com a administració hidràulica responsable de les polítiques de sanejament.