Agricultura crea un òrgan de coordinació de la caça a Reus, Vila-seca, Salou i la Canonja

S’ha constituït un òrgan per millorar la prevenció de danys en les zones de seguretat de Reus i un altre per les zones de seguretat de Vila-seca, Salou i la Canonja

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha constituït avui un nou òrgan per millorar la coordinació per a la prevenció de danys en zones de seguretat a Reus i a Visa-seca, Salou i la Canonja, a Tarragona. L’objectiu és decidir i coordinar les actuacions a fer per prevenir i mitigar els danys que fa la fauna cinegètica en aquestes zones, on bàsicament els cultius que hi ha són d’horta, fruiters i fruita seca, i les afectacions que també causen als càmpings i camps de golf de la zona.

La creació d’aquests nous òrgans és una de les accions concretes que contempla el Pla de Prevenció dels danys i riscos originats per la fauna cinegètica que té el marxa el Departament d’Agricultura i que té com a objectiu
establir un nou marc legal, administratiu i operatiu per fer front als nous reptes que generen els elevats nivells poblacionals que han assolit diverses espècies cinegètiques.

En el marc d’aquest Pla, una de les diverses actuacions que es contemplen és la creació d’òrgans de coordinació per a la prevenció de danys en les zones de seguretat, on la gestió és compartida amb els seus promotors, fonamentalment ajuntaments.

Durant aquesta primera reunió, que s’ha fet aquest matí al Serveis Territorials del DARP a Tarragona, s’ha convocat a tots els sectors implicats, a més del promotor de la zona, per tal de discutir i coordinar les actuacions que s’hagin de portar a terme. Les zones de seguretat són aquelles on cal adoptar mesures especials amb la finalitat de garantir la protecció de les persones i dels seus bens davant les activitats cinegètiques. Són zones de seguretat per exemple els nuclis urbans, rurals i zones habitades o vies i camins públics i ramaders. Dins d’aquestes àrees no està permesa la caça.

Problemàtica amb la fauna cinegètica

En els darrers anys s’ha observat en una part important de les zones de seguretat del camp de Tarragona, un increment destacable de determinades espècies de fauna cinegètica, com és el cas del porc senglar, el conill de bosc, el tudó i l’estornell, entre d’altres. Les sobrepoblacions d’aquests animals produeixen danys a les explotacions agrícoles que en el cas de les zones de seguretat del Camp de Tarragona són majoritàriament explotacions hortícoles i també de fruiters i fruita seca. Els senglars també ocasionen accidents de trànsit i sovint es produeixen danys en instal·lacions com és el cas dels càmpings, camps de golf i zones relacionades amb el sector turístic

Autoritzacions excepcionals de caça

Excepcionalment, quan l’elevada densitat o abundància d’alguna espècie cinegètica ocasioni danys als cultius agrícoles, danys a instal·lacions, o accidents de trànsit, es poden autoritzar-hi caceres, amb la finalitat de controlar la població d’aquestes espècies.

Així, a la zona de seguretat de Reus es van donar 34 autoritzacions excepcionals, 12 a Vila-seca, 4 a Salou i 2 a la Canonja. En aquestes batudes s’ha reduït les poblacions de tudons en uns 10.000 exemplars, 1.300 conills, 160 garses i 28 porcs senglars.