Acaba la reforma del carrer de Roger de Llúria, segona fase del Pla de Barris de Sol i Vista

L'obra s’ha executat en el marc del Pla de Barris

Fi obres carrer de Roger de Llúria. Foto: CEDIDA

Les obres de la segona fase del Pla de Barris de Sol i Vista, la reforma del carrer de Roger de Llúria, finalitzen aquest setmanat, una vegada completats els treballs de pintura i de senyalització viària. Les obres, que s’han centrat en el tram del vial fins al carrer Josep Iglésies i Fort, es van iniciar el passat mes de juliol, amb un pressupost d’adjudicació de 186.194,80 euros (IVA inclòs). L’actuació va ser adjudicada a l’empresa Auxiliar de firmes y carreteras (AFICSA).

La remodelació del carrer Roger de Llúria manté el sentit de circulació existent amb dos sentits, al tram des de la carretera d’Alcolea fins al carrer Josep Iglesias Fort; i és de direcció única sentit a la resta del carrer. La solució executada ha ampliat les voreres seguint els criteris recollits al Pla de mobilitat urbana de Reus , i dotant-lo de unes característiques similars als carrers recentment remodelats, amb vorades de granit, paviment de voreres de panot/terratzo i paviment asfàltic. Les seccions s’han dissenyat en base a donar una major comoditat als vianants, i adaptades a persones amb mobilitat reduïda, augmentant l’amplada de les voreres actuals. L’actuació ha inclòs també obres en els sistema de sanejament, enllumenat i jardineria.

L’obra s’ha executat en el marc del Pla de Barris, una vegada el departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va anunciar la pròrroga fins a 31 de desembre de 2019 dels projectes beneficiats per la convocatòria de 2009.