Reus licita les obres de la nova zona verda entre el carrer Miami i el passeig de Misericòrdia

L’Ajuntament de Reus ha publicat al perfil del contractant la licitació del contracte d’obres del projecte d’urbanització de la zona verda al carrer Miami, a tocar del passeig de Misericòrdia. El projecte, del qual s’executaran alhora les fases 1 i 2, té un pressupost de licitació de 112.768,36 euros. El termini d’execució s’estima en uns dos mesos per cadascuna de les fases.

El projecte defineix els treballs d’urbanització de les zones verdes i calçades, dotant-les de les infraestructures necessàries i la instal·lació dels serveis de sanejament, electricitat per l’enllumenat públic i el reg de l’arbrat. L’àmbit del projecte ocupa un total de 673,13m2, dels quals 135,46m2 seran destinats a vials i 537,66m2 seran destinats a zona.

Els treballs que s’han d’executar en les dues fases són les següents:

  • Les obres en la fase 1 consisteixen en la construcció d’una calçada per a la circulació de trànsit rodat, pavimentada amb llamborda de formigó; una zona pavimentada lliure de circulació amb solera de formigó; i una zona verda amb sauló i arbres entre la zona pavimentada amb llosa de formigó i la vorera del carrer Miami.
  • Les obres en la Fase 2 consisteixen en la construcció d’una calçada per a la circulació de trànsit rodat en el límit sud-oest de l’àmbit, pavimentada també amb llamborda prefabricada de formigó; una zona pavimentada lliure de circulació amb solera de formigó; i una zona verda amb arbusts i arbres entre la zona pavimentada amb llosa de formigó i la vorera del carrer Miami.