Reus habilita un espai específic pels tràmits de padró al seu web

L'Ajuntament ha volgut aglutinar tots els tràmits en un sol espai, més accessible i usable

Imatge de l'Ajuntament de Reus. Foto CEDIDA

L’Ajuntament de Reus ha habilitat recentment al web municipal un espai que concentra tota la informació i els tràmits relatius al padró d’habitants per fer més fàcil la tramitació per part de la ciutadania. Les gestions relatives al padró són de les més realitzades per la ciutadania, motiu pel qual l’Ajuntament ha volgut aglutinar tots els tràmits en un sol espai, més accessible i usable, i assolir així el doble objectiu de fer guanyar en eficiència a l’administració local i facilitar la gestió per part de la ciutadania.

En aquest sentit, l’espai web inclou un apartat de preguntes freqüents on es resolen les consultes més habituals que pugui tenir al ciutadania.

El nou apartat presenta de forma més visual i entenedora tota la informació, amb diversos materials de suport per realitzar totes les gestions des de casa, a través de la seu electrònica i la Carpeta Ciutadana. Tot i així, aquelles persones que vulguin fer el tràmit telefònicament o de forma presencial ho poden fer demanant cita prèvia a l’OAC a través del telèfon 977010010 (opció 2).

Els canvis al web municipal s’emmarquen en la política de transformació digital que porta a terme l’Ajuntament de Reus, per facilitar les relacions telemàtiques entre l’administració i la ciutadania i, alhora, agilitzar les tramitacions administratives amb criteris d’eficiència i estalvi. En l’actual context de pandèmia, l’aposta per la tramitació telemàtica minimitza el risc de contagi.

L’Ajuntament de Reus està apostant per la transformació digital, com a eina d’innovació per fer un salt qualitatiu en la millora permanent tant del funcionament dels serveis com de l’optimització dels recursos.

La Carpeta ciutadana és un espai personal que facilita la relació administrativa entre l’Ajuntament de Reus i la ciutadania, on l’usuari pot consultar l’estat dels seus expedients, les seves notificacions i les dades personals. Des de la seu electrònica municipal es poden fer tràmits per mitjans electrònics sense necessitat de fer-ho presencialment.