Reus estableix mesures complementàries per reduir el risc de contagis als centres educatius

L’Ajuntament de Reus implantarà mesures complementàries per reduir el risc de contagis als centres educatius de la ciutat, coincidint amb l’inici del curs escolar, el pròxim dilluns 14 de setembre. Les mesures, treballades de manera coordinada amb la comunitat educativa, responen a tres línies d’acció: fer reduir la densitat d’alumnes als espais comuns dels equipaments per facilitar la distància de seguretat entre persones; facilitar l’entrada i la sortida esglaonada dels alumnes als centres; i incrementar la neteja i desinfecció dels centres educatius.

Des de l’Ajuntament s’està treballant en aquells àmbits necessaris per acompanyar els centres i la Generalitat en aquest inici de curs, posant sobre la taula les competències i recursos municipals per tal que tot estigui a punt davant d’un inici de curs especialment complex i el seu posterior desenvolupament amb les màximes garanties.

Les mesures s’adapten a la normativa específica i als plans d’actuació elaborats per cada centre educatiu en coordinació amb el departament d’Educació de la Generalitat. Les accions municipals estan coordinades per la regidoria d’Educació, amb la col·laboració de les regidories de Salut i Ciutadania, i de Seguretat, Convivència i Civisme.

Reduir la densitat d’alumnes als espais comuns
Amb l’objectiu de guanyar espais per fer reduir la densitat d’alumnes als espais comuns, l’Ajuntament i els centres educatius han treballat en diverses mesures.

  • Cessió d’espais municipals: L’Ajuntament ha ofert als centres educatius analitzar la possibilitat de cedir espais municipals per a usos educatius. L’oferiment s’ha concretat ja amb l’Institut Josep Tapiró, amb qui està prevista la signatura del conveni per a la cessió de l’ús de les instal·lacions del Giny. Les converses amb els centres estan vives i es duen a terme reunions de treball per abordar qüestions com aquesta, que s’aniran concretant segons les peticions, necessitats i possibilitats que vagin sorgint.
  • Reorganització d’espais interiors dels centres. A petició dels centres educatius, l’Ajuntament ha col·laborat amb el Departament per reorganitzar dependències interiors dels equipaments per reconvertir aules específiques com biblioteca, informàtica o psicomotricitat en aules ordinàries per disposar de més espais i assolir les ràtios d’alumnes fixades pel departament d’Educació.
  • Ús prioritari d’espais de la via pública per a usos escolars. D’acord a la proposta de la Xarxa d’Escoles Públiques de Reus, l’Ajuntament treballa en el projecte per tal que els centres educatius puguin fer ús de manera prioritària i durant l’horari escolar de places i espais a la via pública.

Facilitar l’entrada i la sortida esglaonada dels alumnes
La Guàrdia Urbana ha implantat mesures per facilitar l’accés esglaonat dels alumnes als centres educatius, i evitar així aglomeracions a les entrades.

  • Accessos alternatius: La Guàrdia Urbana implantarà les mesures de mobilitat necessàries per garantir la seguretat en l’entrada i la sortida dels alumnes pels accessos alternatius a la porta principal que els centres educatius determinin en els seus respectius plans d’obertura.
  • Més presència dels agents de la Guàrdia Urbana. Membres de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil i agents de la Guàrdia Urbana reforçaran la seva presència a l’inici del curs en l’horari d’entrada i sortida als centres educatius per evitar aglomeracions.

Increment de la neteja i desinfecció dels centres educatius
L’Ajuntament de Reus incrementa el servei de neteja i desinfecció dels centres educatius, d’acord a la normativa vigent i al pla d’obertura específic elaborat per cada centre educatiu. Així mateix, recorda la importància de seguir en tot moment les recomanacions i les mesures de protecció individuals per tal d’evitar la propagació del virus, és a dir, mantenir la distància de seguretat, rentar-se les mans sovint i fer ús de la mascareta.

Escoles bressol municipals
El curs a la xarxa d’Escoles Bressol Municipals s’iniciarà també amb especial atenció per a les mesures de salut i seguretat. El Pla d’Actuació està en marxa i va en la mateixa línia que el Pla d’Actuació de la conselleria d’Educació.