Reus engega el projecte per construir un nou habitatge social a l’antiga Hispània

L’Ajuntament de Reus construirà un mínim de 32 habitatges amb protecció oficial a l’antiga Hispània, el solar que actualment ocupa una àrea de zona blava entre la riera d’Aragó, el raval de Sant Pere i el carrer de Josep M. Arnavat i Vilaró. La promoció s’emmarca en el projecte de transformació urbana de l’espai, que l’Ajuntament vol definir i impuls ar amb la col·laboració de les empreses del sector

A través de Reus Mobilitat i Serveis, l’Ajuntament de Reus publicarà en breu al perfil del contractant l’inici de la consulta preliminar relativa a la construcció i gestió d’habitatges en el solar de l’antiga Hispània. L’objectiu és determinar l’interès del mercat en la promoció, construcció, gestió i explotació d’aquesta tipologia d’habitatges, i en quines condicions.

La proposta inicial preveu construir 35 habitatges amb protecció pública i 45 de lliure; destinant el 30% de la superfície residencial a HPO. Les consultes preliminars han de servir també per conèixer l’interès del sector en ampliar la xifra d’habitatge protegit prevista inicialment.

Pla de Millora Urbana
Reus Mobilitat i Serveis, propietària del solar, està redactant i aviat presentarà a l’Ajuntament el Pla de Millora Urbana de l’àrea per a la seva tramitació. La proposta inclou:

 • Un aparcament subterrani.
 • Un espai reservat a equipaments.
 • Usos comercials
 • Espais lliure en planta baixa.
 • Habitatge lliure
 • Habitatge protegit.

El document ha de preveure l’enllaç del carrer de l’Aigua Nova amb el Raval de Sant Pere i amb el carrer de l’Àngel.

 • Aparcament. El subsòl de tot l’àmbit es destinarà a aparcament públic: la previsió és un pàrquing subterrani de tres plantes, d’aproximadament 400 places, que s’integraria a la xarxa municipal. Els accessos se situen a la riera de Miró i al carrer d’Arnavat i Vilaró.
 • Equipament. En planta baixa, es fa una reserva d’un espai de 1.073m2, destinat a equipament, del qual l’Ajuntament encara està analitzant-ne l’us definitiu.
 • Comerç. També en planta baixa, es reserven 685m2 destinats a locals comercials.
 • Espais lliures. La proposta inicial dibuixa un gran espai lliure de 2.400m2, que s’obre entre el carrer de l’Àngel i la riera d’Aragó, i que el projecte d’urbanització en definirà la configuració definitiva.
 • Habitatge. L’habitatge s’emplaça en les plantes 1a, 2a, 3a i 4a del projecte. El 30% del sostre residencial es destina a habitatge amb protecció oficial. 35 habitatges que s’emplacen a la façana de l’edifici que limita amb el carrer d’Arnavat i Vilaró. L’habitatge lliure representa el 70% del sostre residencial. Preveiem inicialment 45 habitatges, amb façana al gran espai lliure i el carrer de l’Àngel.

Consultes preliminars
Reus Mobilitat i Serveis publicarà el breu l’obertura de consultes preliminars. Les qüestions a consultar seran: El grau de disponibilitat i interès en participar en la licitació del projecte; alternatives a la proposta del projecte; i el plantejament d’altres aportacions que resultin d’interès pel projecte.

El termini inicial serà de 60 dies a comptar des de la publicació de l’anunci.

Els participants podran presentar la documentació que considerin convenient per donar resposta a les qüestions plantejades dins d’aquest termini a Reus Mobilitat i Serveis.