Reus aprova el Pla Municipal sobre Drogues 2021-2025

El ple de l’Ajuntament de Reus ha aprovat aquest divendres, 23 de juliol, el Pla Municipal sobre Drogues de Reus corresponent al període 2021-2025. El nou pla dona continuïtat a l’anterior pla del 2016 però introduint elements nous i modificant-ne d’altres.

El nou pla estableix un abordatge centrat en la detecció i la intervenció sobre els factors de risc i posa èmfasi especialment en la dimensió educativa. A diferència de l’anterior, es distribueix en tres eixos : prevenció; assistencial i d’inclusió social; i de reducció de danys i de riscos . De forma transversal als tres eixos planteja la comunicació i recerca i conté 14 objectius generals que es divideixen en 41 línies de treball específiques.

El Pla Municipal sobre Drogues de Reus es planteja com a fites reduir la prevalença de consum de les diferents drogues; demorar l’edat d’inici a aquest consum; reduir riscos i efectes adversos sanitaris i psicosocials pels consumidors experimentals, ocasionals o habituals; minimitzar els danys associats a l’ús psicoactiu; reduir el risc personal i col·lectiu dels anomenats grups de risc i en conseqüència de la ciutadania de Reus, i reduir desigualtats socials, sobretot en les persones més vulnerables.

En el nou pla, entre altres aspectes, estableix reorientar les actuacions tenint en compte la perspectiva de la multiculturalitat i la transculturalitat, la perspectiva de gènere i una atenció especial als col·lectius més vulnerabilitzats.

L’elaboració d’aquest document s’ha fet des d’un abordatge participatiu, transversal i interdisciplinari i s’ha basat en el diagnòstic sobre el fenomen del consum de drogues a la ciutat de Reus (2020) i el resultat d’un procés participatiu d’avaluació.

La ciutat de Reus té una llarga trajectòria en el tractament i abordatge dels consums de drogues. El 2004, des del Servei d’Addiccions i Salut Mental de l’Hospital Sant Joan de Reus, ja es va crear un Pla d’Accions sobre Drogues amb la intenció d’integrar i formalitzar les estratègies i intervencions que es venien realitzant a la ciutat des de la dècada dels 80. L’Ajuntament va aprovar l’any 2016 el primer Pla, que amb el que s’aprova avui, tindrà continuïtat  per al quinquenni 2021-2025.