L’Ajuntament de Reus recupera els diners del cas Tecnoparc

Han recuperat 115.184,74€ dels dos dels imputats del cas Tecnoparc, del Sr. Bergadà i del Sr. Cunillera

Avui dimarts 12 de juny del 2018, des de la seu del partit, els dos regidors Jordi Cervera i Daniel Rubio, acompanyats de l’advocada Dolors Vázquez, han valorat el retorn dels 115.184,74€ dels dos dels imputats del cas Tecnoparc, del Sr. Bergadà i del Sr. Cunillera.

En data 3 de febrer del 2012 Ara Reus va presentar davant el Jutjat d’Instrucció número 1 de Reus la denúncia contra els senyors Àngel Cunillera Zarate i Jordi Bergada Masquef en el que es posava en coneixement dels jutjats que aquests podrien presumptament haver cobrat un seguit de factures; el primer com a President de Tecnoparc i el segon com a membre del Consell d’Administració de Tecnoparc, per uns treballs o feines que presumptament no es van fer mai, qualificant ARA REUS aquest fets com a un presumpte delicte de malversació de cabals públics i falsedat de documents.

Bergada i Cunillera, dos dels quatre investigats que actualment consten processats al procediment judicial han abonat les quantitats reclamades en el seu dia; i el passat divendres dia 8 de Juny l’empresa Redessa societat absorbida per Tecnoparc ha rebut el diners provinents del jutjat

Actualment el procediment continua tramitant-se, encara que Ara Reus no intervé com acusació, però si a l’espera d’assenyalament de data de judici.

El regidor Jordi Cervera afirma que “Ara Reus sempre ha defensat els interessos de la ciutat i que avui és un dia molt important per a tots” i el regidor Daniel Rubio declara que “Esperem que aquests diners retornats siguin destinats en la millora de les instal·lacions de Redessa 1 i a ajudes als nous emprenedors en polítiques en matèria d’ocupació”.

A continuació fem un petit resum sobre el Cas Tecnoparc destacant els fets més importants:

En data 3 de febrer de 2012 es presenta davant els jutjats d’Instrucció de Reus una denúncia per la formació política ARA REUS. La denúncia recollia uns fets publicats a la premsa i també continguts amb un informe del Secretari municipal pel qual els senyors Angel Cunillera Zarate i Jordi Bergada Masquef havien cobrat un seguit de factures, el primer com a President de Tecnoparc, el segon com a membre del Consell d’Administració de Tecnoparc, tots dos sense autorització del Consell d’Administració de Tecnoparc, ni tampoc sense norma que habilites o autoritzi el cobrament d’aquestes, ni que constes realitzats els treballs i feines que segons les factures s’han dut a terme.

L’import del cobrat il·lícitament era per part d’ Angel Cunillera Zarate la suma de 81273,96 euros i Jordi Bergada la quantia de 33912,78 euros.

En data 14 de febrer de 2012 s’admet a tràmit la denúncia interposada per ARA REUS.
En data 1 i 15 de febrer de 2013 declara com a imputats, els ara processats, Jordi Bergada Masquef i Angel Cunillera Zarate; també són cridats a declarar com a investigats el gerent de TECNOPARC, Xavier Gómez i un conseller delegat de Tecnoparc, Ramon Urgelles.
En data 14 de febrer i següents dies comencen a declarar com a testimonis membres del Consell d’Administració de Tecnoparc.

El dia 7 de març de 2016 es dicta interlocutòria pel qual es transforma les diligències en Procediment Abreujat. Fiscalia presenta recurs contra interlocutòria de procediment abreujat pel qual sol·licita la transformació del procediment en Jurat i mitjançant l’Audiència Provincial de Tarragona al juliol de 2016 es dicta interlocutòria pel qual es desestima el recurs de Fiscalia sobre la transformació del procediment d’Abreujat per Jurat i es manté l’enjudiciament mitjançant un tribunal professional.

Prèviament al recurs de fiscalia contra Acte de Procediment Abreujat ARA REUS presenta en data 12-05-2014 escrit d’acusació contra ANGEL CUNILLERA ZARATE, JORDI BERGADA MASQUEF, XAVIER GOMEZ I RAMON URGELLES per al que és demanen els següents penes: 6 anys de pres per a Angel Cunillera Zarate i Jordi Bergada Masquef i 3 anys de pres per a Ramon Urgelles i Xavier Gomez per un delicte continuat de malversació de cabals públics en concurs amb un delicte continuat de falsedat en document mercantil.