El PSC vol que es permeti la presència d’animals de companyia als edificis i transports públics

El grup municipal ha registrat al•legacions a l’ordenança d’animals que es va aprovar inicialment el passat 15 d’octubre

El PSC ha registrat tres al•legacions a la nova ordenança de protecció, benestar i convivència amb els animals de companyia i fauna urbana que es va aprovar al Ple del passat 15 d’octubre.

Fan referència a la presència dels animals de companyia als autobusos urbans i edificis públics; al control de les colònies de coloms i a la creació d’una comissió que vetlli pel compliment de la normativa.

Pel que fa a la presència d’animals en establiments públics, es demana que estigui permès l’accés, amb la condició que sempre vagin lligats i no provoquin molèsties ni destorb als usuaris. Al transport públic es proposa la presència de gats i animals petits dins de cistelles de transport i, pel que fa als gossos, que hi puguin pujar lligats i amb morrió, tal com ho fan en ciutats com Tarragona o Sant Cugat del Vallès. Pel portaveu del grup municipal, Andreu Martín, “incloure aquest aspecte contribuirà en gran manera a avançar en els drets dels animals, a millorar el seu benestar, farà més fàcil el dia a dia de les persones posseïdores d’animals i contribuirà a una millor convivència amb al ciutadania, que hauria de ser el principal objectiu de la nova ordenança”.

En relació a la població de coloms, l’ordenança aprovada no en fa una referència concreta del tractament que se’ls ha de donar. Per això, l’al•legació proposa afegir que el control de la població de colònies de coloms serà dut a terme per les administracions competents, que actuaran preferentment mitjançant l’ús de sistemes de control de natalitat, com la retirada de postes d’ous, o el subministrament de pinsos anticonceptius. Que aquest tipus de tractaments hauran de ser complementats amb altres mesures com l’ús de repel•lents en finestres i portes dels edificis i campanyes de sensibilització ciutadana. I que, en cas de risc per a la salut pública o seguretat de les persones, l’administració adopti les mesures oportunes.

La darrera al•legació demana la creació d’un òrgan de participació que vetlli pel compliment de l’ordenança i de les actuacions que es derivin de la seva aplicació. Pel portaveu, “en un moment que la societat demana màxima transparència de l’administració i participació, cal disposar dels mecanismes que permetin una administració més propera i accessible i la participació de totes les parts interessades d’una manera ordenada”.

Aquestes al•legacions compten amb el suport de l’entitat en defensa dels drets dels animals Nova Eucària. En aquesta línia, Martín convida altres entitats animalistes a fer públic el suport a les propostes del PSC, a la vegada que demana el suport de tots els grups municipals per fer possible que s’incorporin aquestes al•legacions a l’ordenança per tal d’avançar amb determini en la conscienciació de la població vers els drets dels animals i permetre que Reus esdevingui ciutat referent en l’àmbit del benestar animal”.