L’estació de Bellissens de Reus es finançarà amb fons ‘Next generation’

Adif ha adjudicat el contracte de serveis i assistència tècnica per a la redacció dels projectes bàsic i de construcció de la nova estació de Reus-Bellissens (Tarragona). El contracte s’ha adjudicat a l’empresa Ingérop T3 per un import de 349.455,91 euros (IVA inclòs) i amb un termini de redacció de quinze mesos. La construcció de la nova estació de Reus-Bellissens serà finançada per la Unió Europea – Next Generation EU.

D’aquesta manera, es dona un nou avanç en els compromisos adquirits per Adif amb l’Ajuntament de Reus per a dotar a aquesta zona de la ciutat d’una nova estació, la construcció de la qual a més s’inclou en les actuacions prioritàries del Pla de Rodalies de Catalunya 2020-2030.

La nova estació prestarà servei per a trànsit de rodalies i se suma a la que el municipi ja té en el nord-est, en aquest cas per a trànsits de rodalia i mitjana distància. En concret, s’aixecarà al sud-est de Reus, a l’entorn del punt quilomètric 90/175 de la línia de ferrocarril convencional Miraflores-Sant Vicenç de Calders.

El contracte que ara s’adjudica té com a objectiu la definició de les obres i treballs necessaris per a construir la nova estació, que serà de caràcter modular i disposarà de dues andanes i un pas inferior entre ells. A més, el projecte comprèn la urbanització de l’entorn i els accessos, entre els quals s’inclou un nou pas inferior de ciutat.

Construcció industrial i disseny ‘replicable’

La nova estació tindrà caràcter modular, això és, estarà formada per mòduls arquitectònics diferenciats i ampliables, un per al costat ciutat i un altre per al costat de la Universitat Rovira i Virgili. Així es pretén garantir el flux adequat de viatgers i que a més incloguin tots els serveis i instal·lacions necessaris.

Correspon conceptualment amb el terme ‘construcció industrialitzada’, de manera que els mòduls que la componen es construiran en fàbrica per a després traslladar-se i col·locar-se en el seu emplaçament definitiu.

A més, haurà de comptar amb un disseny imatge de l’ús ferroviari, atès que s’estudiarà que aquest disseny modular es repliqui en el futur en altres noves estacions de rodalia que es construeixin. Així mateix, comptarà amb capacitat per a ser ampliada en el futur en cas de resultar necessari i amb mesures per a garantir un mínim consum d’energia.

De moment, comptarà amb espai per a albergar tots els serveis i instal·lacions necessaris, com són els controls d’accés, les màquines d’autovenda, l’àrea d’espera, lavabos i altres instal·lacions tècniques, i disposarà de dotacions per a garantir l’accessibilitat i el trànsit per la mateixa a tots els viatgers.

Quant a les andanes, s’habilitarà un a cada costat de la línia ferroviària, d’uns 220 metres de longitud cadascun. Estaran connectats entre si i amb l’estació mitjançant un pas inferior, dotat d’escales fixes i rampes o ascensor. Ateses les coordinacions mantingudes amb l’Ajuntament de Reus, el pas es dissenyarà per a aconseguir la seva màxima integració amb el pas urbà, i la millor imatge del conjunt.

També es dissenyaran els tancaments perimetrals per a la línia i l’estació, tant en la zona de treballs, com en els seus voltants, la imatge arquitectònica dels quals sigui conforme als mòduls d’accés i resta d’elements que configurin l’estació.

Integració i intermodalitat

El projecte de la nova estació inclou la urbanització del seu entorn, així com l’execució d’un nou pas inferior de ciutat. Quant als accessos, es construirà una nova plaça d’accés per als vianants a l’estació en la parcel·la situada en la confluència de l’Avinguda de Josep Pla i el carrer Manuel de Pedrolo.

En aquesta plaça s’habilitarà la zona de parada de taxis i autobusos, així com una àrea de kiss & train, això és, per a parada puntual de vehicles que acudeixen a recollir o portar viatgers. A més, es potenciarà la intermodalitat amb altres noves maneres de transport sostenibles com a patinets o motos elèctriques o carsharing.

En paral·lel, es dissenyarà un nou pas inferior urbà per a connectar l’eix central del campus universitari de Bellissens amb el carrer Jaume Vidal i Alcover (actualment separats per la traça ferroviària) i, per tant, amb l’estació d’autobusos.

Aquest nou pas inferior urbà s’integrarà en la nova plaça d’accés a l’estació i, a més de donar resposta a les necessitats de mobilitat i connexió urbana, està previst que compti amb un disseny modern i representatiu, d’acord amb el desenvolupament urbà de la zona.

Segons els estudis de demanda realitzats per Adif, s’estima que la nova estació registri un trànsit d’uns 1.400 viatgers diaris, que podrien duplicar-se en l’horitzó de 2030, una vegada es consolidin els desenvolupaments i equipaments urbans que s’escometen en la zona i als quals l’estació busca atendre.

Aquesta actuació contribueix a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), com és el número 9, que té entre les seves metes desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles i de qualitat, així com el número 11, que fomenta ciutats inclusives, segures, resilients i sostenibles.