L’alcalde de Reus reclama al president del Govern espanyol que reconsideri l’anunci de retallar en polítiques actives d’ocupació

L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, s’ha adherit a la carta que els alcaldes catalans enviaran al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per reclamar-li que reconsideri el seu anunci de retallar en 215 milions d’euros les polítiques actives d’ocupació a Catalunya, reduint el pressupost en un 55% menys respecte de l’atorgat l’any 2019.

A Reus, aquesta decisió pot comportar una reducció de més d’1 milió d’euros en els fons que rep per a polítiques d’ocupació que desenvolupa el Mas Carandell, programes d’emprenedoria que impulsa Redessa o en els plans d’ocupació que gestiona directament l’Ajuntament. En el cas del Mas Carandell, la retallada podria suposar la meitat el pressupost del centre de formació municipal.

L’alcalde de Reus i la resta d’alcaldes afirmen en la carta que la decisió del Govern espanyol impacta de manera directa en el finançament dels serveis públics d’ocupació que gestionen els ajuntaments, i els deixa sense recursos econòmics i eines per atendre l’emergència ocupacional que ja estan generant les mesures de prevenció adoptades per les diferents administracions per fer front a l’emergència sanitària.

L’escrit ressalta la necessitat d’enfortir els agents que, com els ajuntaments, poden donar una resposta més ràpida i directa a les necessitats socials i laborals.

Alhora, la carta defensa les polítiques públiques actives d’ocupació com a elements estratègics, estructurals i indispensables, especialment en situacions de profunda crisi.

Una retallada en la inversió en polítiques actives d’ocupació és perdre en serveis com:

  • Orientació i assessorament laboral per millorar la seva ocupabilitat.

  • Motivació per la incorporació al mercat de treball.
  • Contractació directa de persones desocupades, per pal·liar la manca d’ingressos i donar-los.
  • Eines per potenciar l’ocupabilitat dels col·lectius amb majors dificultats d’inserció, especialment de les persones aturades de llarga durada, les majors de 50 anys, persones joves, col·lectius amb discapacitat o amb baixa qualificació, perceptors de renda mínima, dones víctimes de violència de gènere…
  • Formació per l’ocupació, per tal de qualificar-la professionalment, oferint una formacióajustada a les necessitats del mercat de treball que els permeti trobar feina.

  • Programes de formació en alternança amb el treball per persones amb baixa qualificació i/o provinents de situacions de fracàs escolar.

  • Col·laboració amb el teixit empresarial, per respondre de la millor manera a les necessitats de les empreses, i consegüentment al conjunt de l’economia.
  • Fomentar el desenvolupament econòmic local i la creació d’empreses, per tal que les persones emprenedores i els sectors més afectats per la crisi puguin sentir l’escalf i el suport de l’administració per a crear llocs de treball.
  • Incentius i suport a la contractació en sectors i activitats que considerem estratègics o que son generadors d’ocupació.