L’Ajuntament redacta el protocol per fomentar un voluntariat social segur

L’Ajuntament de Reus ha elaborat un protocol per canalitzar les mostres de solidaritat de la ciutadania que s’ha ofert per fer tasques de voluntariat i ajudar als més vulnerables en l’actual context de confinament motivat per l’emergència sanitària pel Covid-19. El document regula l’oferiment altruista de la ciutadana per fomentar l’adequat desenvolupament del voluntariat, que possibiliti tant l’autoprotecció dels voluntaris com de les persones que han de rebre els serveis que ofereixin.

L’Ajuntament de Reus ha habilitat una pàgina web per possibilitar la inscripció al projecte social. Tots els voluntaris que compleixin els requisits tindran un referent de l’equip de professionals de l’àmbit de dinamització comunitària i cohesió social de la regidoria de Benestar Social. I és que els voluntaris únicament podran col·laborar amb l’atenció i assistència als col·lectius més vulnerables, especialment gent gran, en activitats per les quals no és necessària una habilitació especial.

Serà l’Ajuntament qui determini les accions concretes que hauran de realitzar els voluntaris. I aquestes seran de suport en el dia a dia de les persones que es troben en una situació de vulnerabilitat, ja sigui amb de manera presencial o telefònica.

Les persones confinades romandran sempre a casa seva i els voluntaris, en el cas presencial li portarà el que s’estableixi, sense entrar a casa seva i seguint les mesures de protecció que estableixi l’autoritat sanitària. En cap cas serà tasca de voluntariat social cap que impliqui contacte directe, a menys de 2 metres, amb el beneficiari del suport social, i en cap cas es podrà accedir al seu habitatge.

Els voluntaris han de seguir les indicacions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, per protegir-se i protegir els altres; i caldrà que disposin d’un certificat d’autoresponsabilitat durant el servei.

Per oferir-se de voluntari cal atenir-se als requisits següents: viure a Reus; tenir entre 16 i 60 anys en el cas del voluntariat presencial i sense límit d’edat per al voluntariat telefònic; llegir i acceptar les condicions del protocol i inscriure-se al registre habilitat per l’Ajuntament al web municipals.

Per seleccionar els voluntaris, l’Ajuntament utilitzarà criteris tècnics i tindrà en compte la idoneïtat de l’oferiment amb les necessitats detectades.