L’Ajuntament de Reus resol la majoria de sol·licituds d’ajut pel menjador escolar abans que comenci el curs

L’Ajuntament de Reus ha resolt la majoria de sol·licituds d’ajut pel menjador escolar del curs 2021-2022 abans que comencin les classes, tot i que n’ha rebut més que mai. En concret, el nombre de sol·licituds presentades ha augmentat un 8% en comparació amb la convocatòria anterior i en data 1 de setembre se n’han resolt de manera favorable 443 (6%) més que les concedides en començar el curs 2020-2021. A més, la majoria de l’alumnat, un 72%, rebrà un ajut del 70% del cost total del menjador escolar.

Amb motiu de la continuïtat de la pandèmia, a la ciutat de Reus la quantia de l’ajut pel menjador escolar que rebrà cada família per alumne ha mantingut l’augment que es va establir el curs anterior, en què la part mínima subvencionable va passar del 50% al 70% del total del cost. En concret, la Generalitat de Catalunya paga el 70% del cost del menjador a les famílies que abans de la pandèmia rebien el 50% i l’Ajuntament de Reus, tot i aquest augment, ha decidit continuar complementant aquests ajuts, com ja va fer el curs 2020-2021. Tot plegat, fa que les famílies de la ciutat tinguin subvencionat una major part del cost del menjador que els cursos anteriors a la pandèmia, arribant al cost sencer en alguns casos. A més, es preveu que, quan la totalitat de les sol·licituds hagin estat resoltes, encara augmenti més el nombre de famílies que se’n beneficiaran.

Dades
A data 1 de setembre, 2.974  alumnes es beneficiaran aquest curs 2021-2022 dels ajuts al menjador escolar que gestiona la Regidoria de Benestar Social. En concret, del total de 4.024 sol·licituds rebudes, se n’han resolt fins ara 2.974 (74%) de manera favorable i n’han estat denegades 669 (17%). En queden pendents de resoldre, per requeriments de documentació complementària o altres motius, 381 (9%).

De la mateixa manera que ja es va fer el curs passat, per tal d’agilitzar la gestió, la comunicació de la resolució de la sol·licitud dels ajuts la rebran primer els centres educatius en lloc de les famílies a diferència del que succeïa en els cursos anteriors a la pandèmia. Tot i això, després, les famílies rebran una notificació via SMS que els permetrà consultar la resolució.

En aquesta convocatòria, el període de sol·licitud es va tancar el 18 de juny i això ha permès agilitzar la gestió i poder tenir resoltes la majoria de sol·licituds la primera setmana de setembre. En dos mesos, s’han resolt 3.643 (91%). A més, amb motiu de la situació de pandèmia, enguany també es va recomanar utilitzar el sistema abreujat per via telemàtica, tot i que també s’ha pogut tramitar la sol·licitud de manera presencial o per telèfon, amb cita.

En les bases aprovades per concedir ajuts individuals per a l’assistència a menjadors escolars de segon cicle d’Educació Infantil, Primària, ESO i alumnat amb Necessitats Educatives Especials (NEE) per al curs 2021-2022 als centres educatius de Reus, la Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Reus va tornar a prioritzar l’alumnat de les famílies en situació de vulnerabilitat social. Aquests ajuts municipals cobreixen el cost total o parcial del servei i complementen els ajuts que atorga la Generalitat de Catalunya. Reus és dels pocs municipis de Catalunya que gestiona aquests ajuts, ja que la majoria ho fan a través dels consells comarcals, i per al curs 2021-2022 l’Ajuntament preveu assumir un cost d’uns 475.000 euros (19%) i la Generalitat uns 2.025.000 euros , fent un total de cost entre Generalitat i Ajuntament de 2.500.000 euros.