L’Ajuntament de Reus licita obres de millora de voreres i passos de vianants per 390.000 euros

El contracte s'emmarca en el desplegament dels plans directors de manteniment de la via pública

L’Ajuntament de Reus ha publicat aquest divendres, 24 de setembre al perfil del contractant la licitació del contracte d’obres de millora de la via pública municipal: voreres, passos de vianants i accessibilitat. El contracte, que inclou actuacions a la via pública en l’àmbit de voreres, passos de vianants i accessibilitat, surt amb un pressupost de licitació de 390.000 euros i un termini d’execució de 6 mesos.

El contracte s’emmarquen en el desplegament dels plans directors de manteniment de la via pública, que preveuen una inversió total d’1,3 milions d’euros amb l’execució dels plans d’asfaltat, voreres i passos de vianants, mobiliari urbà i jocs infantils, enllumenat públic, jardineria, i fonts ornamentals i de boca.

Les actuacions previstes en el contracte que ha sortir a concurs públic són les següents:

  • Remodelació de passos de vianants al passeig Prim, a la plaça d’Europa, al carrer de l’Argentina, al carrer de Miami, i al carrer de Benidorm. L’objectiu és resoldre de forma correcte la seva accessibilitat i desplegar el pla Reus Ciutat Inclusiva. Es preveuen treballs de renovació total del pas de vianant, col·locació de la franja de detecció amb panot a tacs, col·locació de la franja d’encaminament amb panot ratllat, renovació de la vorada, renovació tram de la vorera, ampliació de la rampa, senyalització horitzontal, senyalització vertical i reforç de la il·luminació
  • Millora de l’accessibilitat a l’avinguda Prat de la Riba, al carrer de Domènech Soberano, al carrer de l’Escorxador, al carrer de l’Alcalde Segimon amb Alcover i al l’avinguda dels Jocs Olímpics. Es faran dos tipus d’actuacions diferenciades: ampliacions de les voreres en els punts de creuament per obtenir un menor recorregut de creuament dins de les calçades i la realització de nous passos de vianants.
  • Renovació de voreres al carrer Benidorm cantonada Vidal i Barraquer, al carrer de Joan Oliver, al carrer de Joan Oliver, a l’avinguda de Jaume I, i a l’avinguda dels Jocs Olímpics. Es actuacions són diverses: Reparació o renovació total o parfcial de les vorades i voreres, renovació de vorera, reparació de la vorera, reparació dels escocells, pavimentació de voreres sense pavimentar o abuixardat superficial del paviment de pedra natural