L’Ajuntament de Reus crea la Xarxa 0-6 d’Educació

Reunió de la Xarxa 0-6 d'Educació. CEDIDA

La regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Reus ha creat la Xarxa 0-6 per tal d’oferir una línia de treball consensuada i coordinada entre els centres educatius compresos en aquesta franja d’edat i que inclou des de les escoles bressol fins a 2n cicle d’infantil.

En les primeres trobades que s’han fet de la Xarxa, de les quals se’n preveu una tercera durant el mes de gener, hi han participat 10 representants d’escoles bressol i 20 de centres d’educació.

Els objectius d’aquesta xarxa són, per un costat, oferir espais de contacte i treball entre els professionals, unificant conceptes. Daltra banda, es volen establir les bases per a una continuïtat en la línia pedagògica entre el 0-3 i el 3-6, i finalment, la voluntat de la xarxa és que esdevingui un espai de formació i reflexió per als professionals.

Les persones que han assistit a les reunions, coordinades des de la regidoria d’Educació de l’Ajuntament, representen àmpliament la realitat escolar: mestres, educadores, coordinadores d’infantil, caps d’estudi i direccions, entre d’altres.

La xarxa ha constituït un grup de treball, que ha tingut la seva primera sessió amb una formació del David Bueno (doctor en biologia, professor de genètica i director de la càtedra de neuroeducació) oberta a tots els membres de la xarxa. En acabar es va donar pas a un espai de debat i reflexió ja només amb els membres del grup de treball 1 orientat a “infant i escola”.