L’Ajuntament de Reus convoca dos programes d’ajuts per a la dinamització del sector empresarial

L'objectiu és pal·liar els efectes econòmics de la Covid-19 en les empreses i autònoms de la ciutat

El regidor de l'Ajuntament de Reus, Carles Prats. Foto CEDIDA

L’Ajuntament de Reus, a través de la regidoria d’Empresa i Ocupació, convocarà en breu dos programes d’ajuts per a la dinamització del sector empresarial de la ciutat, finançat a través de línies pròpies de la regidoria i del Pla per a la Reactivació Econòmica i Social.

El gruix més important són les ajudes del programa destinat a pal·liar els efectes econòmics de la Covid-19 en les empreses i autònoms de la ciutat, amb un import total de 400.000 euros, ampliable a 500.000. El programa té dues línies de subvencions:

  • Ajuts a les empreses obligades a suspendre la seva activitat per la Covid-19.
  • Ajuts a les empreses per l’adaptació del negoci a les mesures decretades per cada sector

El segon programa va dirigit a subvencionar empreses i nous emprenedors per afavorir la creació de noves empreses a la ciutat. Dona continuïtat a les línies de subvencions que l’Ajuntament convoca des de 2017; i està dotat amb 60.000 euros. També preveu dues línies de subvencions:

  • Foment a la creació i establiment d’empreses a Reus.
  • Foment al manteniment d’un establiment o negoci a través d’un traspàs.

L’Ajuntament tramita actualment les bases que han de regular la concessió de les ajudes, amb la previsió d’obrir la convocatòria dels quatre línies d’ajuts entre finals d’agost i principis  de setembre.

Subvencions extraordinàries per pal·liar els efectes de la Covid-19

La regidoria d’Empresa i Ocupació impulsa dues línies de subvencions per donar suport a PIMES i autònoms de Reus que s’hagin vist afectats per l’estat d’alarma per la Covid19. També es preveu l’assessorament i el suport necessari a les empreses i autònoms en la tramitació de la subvenció.

Per optar a aquestes dues línies d’ajuts caldrà complir amb els requisits establerts a les bases, entre els quals caldrà: ser titular d’una activitat econòmica o negoci ubicat a la ciutat de Reus; tenir un màxim de 10 treballadors; haver reprès l’activitat econòmica; i no haver reduït el nombre de treballadors que es tenia abans d’haver de tancar.

Les dues línies del programa tenen requisits particulars:

Ajuts a les empreses obligades a suspendre la seva activitat per la COVID19:

Aquesta línia s’adreça a les empreses i autònoms de la ciutat de Reus han vist la seva activitat empresarial greument afectada i disminuïts els seus ingressos per l’estat d’alarma decretat arran de la COVID19.

La quantia de la subvenció variarà entre els 1.000 i els 1.500 euros.

Podran ser beneficiàries les que compleixin com a requisit general que el percentatge d’ingressos s’hagi vist reduït en el segon trimestre del 2020 en un 50% respecte el mateix període de l’any anterior. En el cas que tinguin una antiguitat inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l’alta de la seva activitat.

Les despeses subvencionables són el lloguer del local, la seguretat social, llum, aigua, gas, telefonia i Internet, alarma i gestoria.

Ajuts a les empreses per l’adaptació del negoci a les mesures decretades per cada sector: S’adreça a les empreses i autònoms de Reus, que hagin fet inversions en la seva activitat empresarial per tal d’adaptar-la a les mesures decretades per la COVID19 per cada sector.

Per optar a les ajudes els negocis cal que hagin realitzat una inversió mínima de 400 euros en despeses subvencionables. L’ajut es distribuirà de forma proporcional entre tots els concurrents amb un import del 80% de la inversió realitzada i per un import màxim de 500 euros.

Les despeses subvencionables inclouen, entre altres, mampares de protecció, adaptació d’aire condicionat, mecanismes de control horari, papereres, dispensadors de gel, termòmetres, etc…

Subvencions a empreses i emprenedors

La regidoria d’Empresa i Ocupació obrirà la convocatòria de subvencions a les empreses i als nous emprenedors per afavorir la creació de noves empreses a la ciutat.

La convocatòria planteja les següents línies de subvencions:

  • Foment a la creació i establiment d’empreses a Reus. Destinada a les empreses de recent creació amb un establiment a Reus i que realitzin una inversió mínima de 10.000 euros per la seva posada en funcionament.
  • Foment al manteniment d’un establiment o negoci a través d’un traspàs. Per a les empreses establertes a Reus, que adquireixen un negoci ja en funcionament, que continuïn la seva activitat econòmica en el mateix establiment i que hagin realitzat una inversió mínima de 10.000 euros en despeses subvencionables.

En les dues línies, la quantia màxima de la subvenció serà de 2.000 euros.

Ens els dos casos, les despeses subvencionables inclouen projectes tècnics d’enginyeria, interiorisme, decoració o d’arquitectura, obres, instal·lacions, mobiliari o equipament tècnic, entre altres.