L’Ajuntament de Reus actualitzarà el catàleg municipal d’arbres amb protecció especial

El consistori lamenta que l'exemplar monumental del Pi de Bofarull s'estigui morint després de més de 300 anys

L’Ajuntament de Reus actualitzarà el catàleg d’arbres monumentals, notables i singulars, elaborat el 1999 i que disposa de 38 exemplars amb protecció especial. Dos d’ells tenen catalogació supramunicipal. Es tracta del Pi de Bofarull que està catalogat d’interès nacional per la Generalitat, i el Pi del Burgar que és d’interès comarcal.
Dels 38, set estan ubicats en llocs públics i la resta en espais privats. A més, la ciutat disposa d’uns 300 arbres considerats exemplars per la seva edat i mida. A banda, l’alcalde Carles Pellicer ha explicat que el Pi del Bofarull s’està morint després de més de 300 anys de vida. “És difícil dir quan li queda, dependrà de la climatologia i de com s’adapti a la cura”, ha dit afligit el batlle aquest dilluns.
L’actualització del catàleg municipal permetrà eliminar els arbres que s’han mort i incorporar-ne de nous. El document inclourà exemplars d’interès per la seva edat, mida, la seva singularitat, per motius culturals o històrics o perquè són espècies poc habituals. L’ajuntament ha detallat que fan el manteniment i un estudi anual del seu estat dels set arbres que estan situats en l’espai públic. En canvi, els 31 restants, d’àmbit privat, el manteniment correspon als propietaris, tot i que la seva catalogació els preserva davant futures urbanitzacions.

Pi de Bofarull al final de la seva vida

El Pi de Bofarull va ser declarat arbre Monumental de Catalunya per la Generalitat l’any 1991. És de l’espècie pinus pinea, té una alçada de 20,5 m, un perímetre del tronc de 4,28 m i una amplada de la capçada de 21,4 m. Es creu que té entre 300 i 350 anys i des d’en fa 200 hi ha referències documentals en contes, il·lustracions i poemes. L’exemplar forma part del paisatge col·lectiu, de camí a l’aeroport, a l’antiga carretera de Tarragona.

Els tècnics de Jardineria de l’Ajuntament de Reus, la Generalitat de Catalunya, i l’empresa pública Forestal Catalana, han certificat aquest octubre que el pi està arribant al final de la seva vida Segons els experts, la calor d’aquest estiu ha intensificat la pèrdua de la seva vitalitat. Tot i això, se li aplicarà un tractament pal·liatiu amb una aportació de bioestimuladors. Si l’arbre respon bé es podria repetir el tractament la pròxima primavera.

Des de 2008 s’hi han fet tractaments de descompactació i airejament del sòl, aportació de nutrients, tractaments biològics contra la processionària. El 2015 ja es va detectar una baixada de la vitalitat, i des de llavors cada any s’hi ha fet una aportació de triturats d’esporga aportació d’aigua per inundació a l’estiu, dos desbrossats anuals i tractaments contra la processionària.

Més endavant, l’Ajuntament organitzarà una festa per replantar un exemplar nascut d’aquest pi. “El preservarem, no sabem quan serà, però continuarà el seu lloc com a mostra de patrimoni natural, com el Pi de les Tres Branques, volem ben viu el seu llegat”, ha destacat Pellicer.