Alejandro García: “Ens enfoquem més en les persones, centrant-nos en la formació”

Entrevista al regidor d'Ensenyament i Polítiques Actives d'Ocupació de l'Ajuntament de Cambrils

-Des de la regidoria d’Ensenyament, què espereu aconseguir amb el sistema de tarifació a les llars d’infants?
L’any passat ho vam posar en marxa a través de les bonificacions, però en el 2017 es va quedar en 4 trams (el preu ordinari; bonificació del 10%, 25% i 75%). Amb aquestes bonificacions, aproximadament la meitat de les famílies estaven, d’una manera o una altra, bonificades. Aquest any hem passat dels 4 als 6 trams per fer-ho de forma més esglaonada per tal que fos més equitatiu. Això ho hem fet perquè ens vam comprometre a fer una anàlisi per veure com podíem millorar com el tema de les famílies nombroses o el criteri del valor de l’habitatge que no s’ajustava correctament a les famílies. A més, en aquest sistema de tarifació també hem afegit el servei de menjador. Llavors el que esperem aconseguir és que més famílies s’apuntin al servei de llars d’infants que tenim al municipi de Cambrils.

-Creu que aquest sistema està tenint una bona acollida per part de la població?
La veritat és que el sistema de tarifació ha anat bé perquè al voltant d’unes 20 famílies que, fins ara no entraven en aquest concepte, es van beneficiar. Però també és veritat que vam aprovar el sistema abans de les inscripcions i de les matrícules i, per això, moltes famílies no es van assabentar. Ara l’assumpte és diferent perquè fa un any que tenim el sistema i ha tingut una difusió més gran, llavors esperem ajudar a un número més alt de famílies.

-Amb aquest nou sistema, la quota mínima és de 50 euros i la màxima de 200; heu pensat a disminuir aquest preu de cara al futur?
La primera idea era aquesta, disminuir el preu; però al final primer hem fet el sistema de tarifació. Llavors, és cert que això és com un experiment perquè mai ho havíem fet abans; mirarem com funciona i, a partir del resultat, ens plantejarem el que podem fer. Però, la veritat és que hem de dir que serà difícil abaixar el preu.

-El fracàs escolar és un aspecte que preocupa molt a Cambrils, en què s’està treballant per solucionar-lo?
El fracàs escolar és un tema seriós perquè sempre que mirem d’analitzar-lo surt un 15% una vegada que surten de l’educació secundària obligatòria de l’ESO. Aquest tant per cent vol dir una gran quantitat de joves que no tenen cap tipus de preparació de cara al futur perquè sol ser la franja de joves dels 16 als 18 anys. Per això, ens preocupa i estem treballant en diverses línies com consolidar la UEC (Unitat d’Escolarització Educativa), que hi assisteixen joves que tenen conductes més disruptives i, per tant, no poden estar dins de l’aula escolar perquè alteren tot el seu funcionament. Respecte a això, es busca un itinerari formatiu per no perdre el vincle amb l’institut i formar-los de cara al futur. Dins de la UEC, tenim un Pla de transició al treball, que són cursos de comerç i de cambrer. Llavors, un cop fan aquest pla, poden continuar amb un cicle formatiu o incorporar-se al món laboral. Des de l’Ajuntament, estem buscant ampliar aquest pla i també estem mirant de consolidar els cicles formatius com l’administratiu o l’electromecànic.

-En quins altres projectes esteu treballant des de la regidoria d’Ensenyament?

Tenim diverses línies de treball obertes com, per exemple, un Projecte educatiu de ciutat. Amb la Generalitat de Catalunya vam signar un conveni anomenat Pla educatiu d’entorn, que és un pla que intenta impulsar el treball en xarxa de tots els centres educatius, tant els reglats (instituts i escoles) com els no reglats (acadèmia d’anglès i caus). Llavors des de l’Ajuntament volem fer-li un pas més a aquest pla amb la Generalitat per tal d’incorporar un sentiment de comunitat. És a dir, volem incorporar el vessant educatiu a tota la ciutat per tal que els nens s’eduquin des que posen un peu a terra fins que se’n van a dormir. Això afecta a tots els àmbits de la seva vida. Per exemple, quan va a l’escola, quan va a jugar al parc, quan va al supermercat a comprar pa, etc. El que volem transmetre és que tot el que treballem al municipi sempre tindrà un segell educatiu.

-Respecte a la regidora de Polítiques Actives d’Ocupació, com enfoqueu els seus programes?
Hi ha dues maneres de dur a terme les polítiques d’ocupació: una part més lligada a la part d’empresa de promoció econòmica i l’altre vessant més cap a les persones. Sense deixar la de les empreses, nosaltres ens enfoquem més en les persones, centrant-nos en la formació i en reintroduir les persones que no tenen formació al món laboral. Per això, ara mateix estem duent a terme un ampli estudi de les necessitats del municipi per veure què necessiten exactament. Fins ara, hem realitzat cursos que per a nosaltres semblaven interessants per a la població, però que ara veiem que no estan tenint sortida.

-Teniu en funcionament el programa 30 Plus i el Fem ocupació per joves, com estan funcionant?
La veritat és que estan funcionant molt bé perquè sempre solem omplir la quota mínima de participants. En l’última edició que va finalitzar aquest mes de març, pel que fa al 30 Plus, i el mes de maig, pel que fa als joves, vam tenir un total de 20 participants en cadascun dels programes.

Respecte al programa 30 Plus, aquest té un vessant formatiu amb empreses del municipi. Hi ha dues tècniques que fan una recerca d’empreses de Cambrils per tal de trobar feina als participants d’aquest programa durant uns quants mesos, sol ser d’una durada de 6 mesos. Llavors, se’ls ofereix feina remunerada i, al mateix temps, duen a terme formació. Per tant, no només es busca l’experiència professional, sinó també augmentar el nivell d’educació.

-Quins altres programes són prioritaris pel municipi en aquest moment?
A Cambrils, un 20% dels aturats són joves, un 50-60% són dones i la resta serien les persones que tenen més de 45 anys. Llavors, els nostres programes prioritaris se centren molt en aquests sectors de la població. Dintre del programa 30 Plus també consten les persones que tenen més de 45 anys perquè hem provat de fer cursos només per +45 i al final els hem hagut d’omplir amb persones més joves. Però sí que és cert que tenim el PANP, preferentment per a persones més grans de 45 anys, i inclou contractacions de 6 o 12 mesos. El problema d’aquest sector concret és que són aturats a llarga duració als que els hi costa més incorporar-se al món laboral.

Respecte als joves i a les dones, pel primer sector tenim el programa Fem ocupació del que hem parlat fa un moment i també algun més com els programes de Garantia juvenil i de Noves oportunitats 2018-2020. Per les dones, tenim cursos de formació com el curs homologat de cuidador de gent gran, que està funcionant molt bé i la gent, a partir d’aquest curs, va trobant feina. També tenim un programa perquè les dones en situació d’atur treballin en empreses municipals amb una durada de les contractacions de 12 mesos.