La Guàrdia Urbana impulsa la Unitat de Mediació i Resolució de Conflictes

El número de casos tractats per la unitat de mediació posa de manifest que els ciutadans trien la mediació com a eina per a la resolució de problemàtiques

Roda de premsa Unitat de Mediació UMIRC

L’Ajuntament de Reus preveu donar un impuls a l’activitat de la Unitat de Mediació i Resolució de Conflictes (UMIRC) de la Guàrdia Urbana amb la incorporació de nous mediadors. Actualment, la unitat compta amb tres mediadors, als quals se n’hi sumarà un quart en el propers mesos; i la previsió és crèixer amb noves incorporacions els any s següents. La UMIRC du a terme la tasca conjunta de mediadors i agents de la Guàrdia Urbana.

La UMIRC treballa de manera coordinada amb la resta d’unitats de la Guàrdia Urbana i amb les regidories municipals de forma transversal. Porta a terme funcions d’anàlisi i identificació dels àmbits de conflicte (civisme, intolerància, mediació, racisme i xenofòbia, infància, joves, gent gran, violència de gènere i multiculturalitat); disseny i execució d’accions preventives per reduir la percepció d’inseguretat; planificació de les intervencions correctives des d’una perspectiva interdisciplinària; i difusió de programes, projectes i accions preventives entre la ciutadania.

La Guàrdia Urbana té un paper important en la prevenció i en la resposta contra els actes incívics. Des de la UMIRC es realitza un treball tècnic i sistemàtic de contactar i conèixer tant els grups conflictius com les associacions de veïns per canalitzar les seves inquietuds i necessitats, establint una relació permanent, que els serveixi a ells de punt de referència per tractar les seves preocupacions, i a la Guàrdia Urbana per desenvolupar un seguiment, constant i actualitzat, de l’evolució, en una tasca preventiva de les situacions amb risc de conflicte social.

218 casos gestionats l’any passat
La UMIRC ha gestionat 218 casos el 2019, una xifra que confirma un any més aquesta unitat com un referent de ciutat per resoldre conflictes entre la ciutadania. La UMIRC és la unitat específica del cos municipal de policia per analitzar i identificar els àmbits de conflicte com l’incivisme o la intolerància; i per dissenyar accions preventives adreçades a fer disminuir la percepció d’inseguretat.

Els àmbits de treball dels casos en els quals ha actuat la Unitat de Mediació i Resolució de Conflictes se centren en les relacions entre comunitats de veïns, conflictes al carrer i convivència comunitària, amb 151 casos; 28 tenen a veure amb conflictes escolars; 20, amb situacions familiars; i 19 amb grups de joves.

 • En l’àmbit comunitari, la pràctica totalitat dels casos tractats són conflictes entre veïns (140), seguits a molta distància de casos entre veïns i administradors i entre llogaters i propietaris.
 • En l’àmbit escolar, les mediacions s’han realitzat sobretot, entre alumnes (10). Menys nombrosos són els casos entre alumnes i l’equip directiu (7); i entre famílies i l’equip directiu (6).
 • En l’àmbit familiar, la majoria tenen a veure amb conflictes entre membres de família que conviuen (8) i que no conviuen (8). Són menys els casos entre germans (2) pares i fills (1) i entre exparelles (1).
 • En l’àmbit dels joves, els casos tractats se centren en mediacions entre amistats (9) i casos vinculats amb l’espai públic (6).

Quant als motius del conflicte que han motivat la mediació, la causa principal són els sorolls (61), seguit dels conflictes d’interessos (47), les relacions (24), i problemes relacionats amb animals (21). En aquest sentit, un 40% dels casos tenen a veure amb situacions regulades a l’ordenança de civisme (sorolls i animals).

Pel que fa al perfil de les persones implicades en els casos gestionats per la UMIRC, majoritàriament són adults d’entre 31 i 65 anys; seguits dels joves d’entre 13 i 18.

El número de casos tractats per la unitat de mediació posa de manifest que els ciutadans trien la mediació com a eina per a la resolució de problemàtiques. L’evolució del número de casos és el següent:

 • 2007: 19
 • 2008: 123
 • 2009: 120
 • 2010: 164
 • 2011: 178
 • 2012: 216
 • 2013: 164
 • 2014: 202
 • 2015: 214
 • 2016: 211
 • 2017: 233
 • 2018: 213
 • 2019: 218