El programa de proximitat i visites als barris de Reus clou la temporada amb 28 visites

En el marc del programa de proximitat i visites als barris, l’alcalde de Reus, Carles Pellicer, ha realitzat la darrera visita de la temporada, que ha estat la 28ena, al barri Monestirs.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és prendre nota de les reivindicacions, mancances i millores plantejats pels veïns i veïnes i per escoltar de primera mà les seves opinions sobre la realitat dels barris.

Des del mes de febrer, quan es va reprendre el programa de proximitat, s’han visitat 28 barris i l’equip de treball del programa ha resolt un 72,42% de les demandes realitzades.

Més enllà de les actuacions immediates de proximitat que es recullen en cada visita, cal destacar altres actuacions que es demanen i que requereixen planificació, projectes d’una major complexitat, però que es consideren necessaris pels barris. En aquests casos l’Alcalde aprofita per explicar als veïns en quin punt estan, per exemple l’Estació de Bellissens, rotondes i carril bici de la urbanització Blancafort, etc…

La major preocupació dels veïns gira al voltant de l’incivisme, un tema compartit entre diferents barris. La tipologia de les peticions principalment són competència de les brigades municipals, en un 58%. Consisteixen en mobiliari urbà, voreres, rajoles i obres menors. Un 22% corresponen a jardineria, un 11% pintura de senyalització horitzontal i un 9%, neteja de parets i pintades. El 2% restant serien altres.

El seguiment del programa és molt positiu i d’aquí que la voluntat és que continuï la pròxima tardor.