Aigües de Reus inverteix en eficiència energètica

Aigües de Reus du a terme anualment una important inversió en eficiència energètica. Fruit d’aquestes polítiques, el pla d’inversions 2020-2021 inclou diverses actuacions, entre les quals destaca la instal·lació de plaques solars en diverses infraestructures (com ara l’Estació Depuradora d’Aigua), el millor aprofitament dels recursos hídrics de la ciutat i la renovació de part de la flota de vehicles, que es farà a partir de vehicles de consum sostenible.

La inversió més destacada és la instal·lació d’una planta fotovoltaica a l’estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de la ciutat. La construcció d’aquesta planta de plaques solars ha de servir per cobrir part de la demanda elèctrica que es deriva de l’activitat diària a l’EDAR de Reus.

En aquests moments, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ja té sobre la taula la sol·licitud de finançament necessària, atès que l’ACA és l’administració hidràulica responsable de tot el que té a veure amb les polítiques i infraestructures de sanejament.

A banda de motivacions ambientals, l’objectiu també és l’estalvi de costos energètics en el funcionament de la depuradora. En aquest sentit, el projecte preveu que la producció màxima de la planta sigui de 887.720 kWh/any, mentre que el consum anual de l’EDAR és de 3.064.924 kWh/any. És a dir, la planta fotovoltaica (que veu limitada la seva expansió per raons de falta d’espai) produirà un 28% de l’energia que consumeix la depuradora de la ciutat en tot un any.

Paral·lelament, i mitjançant recursos propis, Aigües de Reus també impulsa la instal·lació de plaques solars en altres infraestructures de la ciutat com són els dipòsits d’emmagatzematge d’aigua. L’eficiència energètica i l’estalvi econòmic són també els objectius que es persegueixen amb la construcció d’aquests petits parcs fotovoltaics.

Recuperació de minats
Pel que fa al pla d’inversions i en relació a les polítiques d’eficiència energètica, un altre dels projectes destacats en marxa és la recuperació i la interconnexió del minat d’Almoster amb la planta potabilitzadora de la ciutat. Unes obres que tenen com a objectiu aconseguir un millor aprofitament dels recursos hídrics de la ciutat en consonància amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’ONU i el Pla d’Acció Municipal 2019-2023, que incorpora “la priorització de l’aigua com a element de gestió urbana”.

Amb aquesta actuació, vinculada a les obres de millora del Passeig de la Boca de la Mina, es vol recuperar la captació de l’antic minat d’Almoster per tal de fer servir l’aigua “en cru” (és a dir, sense cap mena de tractament) per regar els espais verds que ara es creen amb l’esmentat projecte d’adequació del passeig, com són el Parc Agrari i el Parc de les Olors.

Abans que s’acabi l’any, també es preveu fer un nou pas endavant amb una nova actuació de recuperació i adequació de les instal·lacions anomenades del Clor vell (actualment en desús) i que van ser la primera font d’abastament de Reus i on es va construir el primer sistema de tractament de les aigües de la ciutat.

Vehicles elèctrics
D’altra banda, Aigües de Reus segueix endavant amb la renovació de la seva flota mòbil, i aquest 2020 incorpora set vehicles elèctrics i els pertinents sistemes de recàrrega. El contracte de compra té en compte tant criteris econòmics com ambientals, i permet donar de baixa fins a cinc vehicles (matriculats entre els anys 2002 i 2005 i que porten acumulats entre 165.000 i 370.000 kilòmetres).

La implementació de totes aquestes mesures ha de permetre un important estalvi econòmic a mig i llarg termini i que, lògicament, estarà en funció dels preus de l’electricitat, la benzina i el gasoil.

Una implantació d’energies renovables, que també han de permetre un major control tant de la petjada de carboni. Tot plegat en el marc d’uns requeriments ambientals de la Unió Europea cada cop més exigents, i en consonància amb l’Agenda urbana de Catalunya, la legislació catalana i espanyola contra el canvi climàtics i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU. Uns objectius que ens conviden a minimitzar l’impacte al medi ambient i a fomentar inversions de valorització energètica que tinguin en compte el binomi aigua-energia.