Reus, un dels millors ajuntaments de Catalunya en transformació digital

El Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) atorga cada any aquests reconeixements a les administracions locals catalanes capdavanteres en la transformació digital de la seva relació amb la ciutadania i en la seva gestió interna.

El Consorci Administració Oberta de Catalunya ha publicat els indicadors de l’Índex de Maduresa Digital de les administracions catalanes que confirmen l’Ajuntament de Reus com un dels millors de Catalunya en transformació digital. Concretament, Reus assoleix la segona posició entre els ajuntaments de més de 100.000 habitants, després de Girona; i la tercera posició entre els de més de 50.000 habitants, després de Girona i Manresa.

 

Aquest reconeixement públic avala l’aposta per la transformació digital de l’Ajuntament de Reus durant els últims anys, amb projectes d’obertura cap a la ciutadania i foment de les relacions electròniques. En aquest sentit, destaquen les línies de treball següent:

  • La definició de carpeta ciutadana com el canal únic i integral de relació, a la qual més de 9.000 persones i empreses hi accedeixen cada mes, facilitant informació i evitant desplaçaments innecessaris sobretot ara amb la pandèmia
  • La posada en marxa del sistema de tràmits telefònics per facilitar la relació amb l’administració per aquell sector de la ciutadania sense capacitació digital.
  • L’aposta innovadora de la signatura remota que permet senzillament que amb un correu electrònic i un sms confirmar la sol·licitud d’una subvenció.
  • L’impuls de l’Idcatmòbil perquè tota la ciutadania disposi d’una identitat digital fer qualsevol tràmit telemàtic, només amb un sms i una contrasenya.
  • La disponibilitat de la majoria de tràmits per via telemàtica. Actualment, arran de la pandèmia, el 80% dels tràmits amb la ciutadania o entre administracions són telemàtics, amb més de 6.600 tràmits telemàtics mensuals.
  • Recollida correus electrònics i número de telèfon de la ciutadania per facilitar les comunicacions electròniques. Actualment, l’Ajuntament ha es comunica només per mitjans electrònics amb 12.300 persones i empreses; i es fan més de 2.100 comunicacions electròniques al mes dels tràmits sol·licitats, el que representa un 35% del total de comunicacions.

 

El Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) atorga cada any aquests reconeixements a les administracions locals catalanes capdavanteres en la transformació digital de la seva relació amb la ciutadania i en la seva gestió interna.