Reus aprova una reforma per atraure noves empreses i crear ocupació

L’expedient d’ordenances 2021 suposa una ambiciosa política d’incentius i d’estímuls fiscals que —en la seva magnitud—, és pionera entre els municipis de l'entorn i entre les grans ciutats del país

El Ple de l’Ajuntament de Reus ha aprovat aquest divendres 23 d’octubre l’expedient d’ordenances fiscals per a l’exercici 2021, que suposa una ambiciosa reforma fiscal amb el triple objectiu d’atraure noves grans empreses a la ciutat, generar ocupació i fomentar l’habitatge amb protecció oficial. L’acord inclou 6 bonificacions fiscals, entre les que destaquen la reducció del 95% de l’IAE, l’IBI i l’ICIO per a les empreses, activitats i immo bles de nova implantació a la ciutat i que acreditin la creació de nous llocs de treball.

 

L’expedient d’ordenances 2021 suposa una ambiciosa política d’incentius i d’estímuls fiscals que —en la seva magnitud—, és pionera entre els municipis de l’entorn i entre les grans ciutats del país.

 

Les noves mesures d’estímul fiscal s’agrupen en tres objectius:

  • Mesures de captació d’empreses i foment de l’ocupació.
  • Mesures de foment de l’ocupació estable.
  • Mesures per fomentar l’habitatge protegit.

 

Mesures de captació d’empreses i foment de l’ocupació
Les ordenances fiscals de 2021 incorporenr tres noves bonificacions als tres principals impostos:

  • La bonificació del 95% de l’IAE a les noves empreses i les que inverteixin per ampliar la seva capacitat productiva i que generin llocs de treball estables.
  • La bonificació del 95% de l’IBI a les noves empreses que s’instal·lin a Reus o que inverteixin o ampliïn la seva capacitat productiva.
  • La bonificació del 95% de l’ICIO per a les obres per a la implantació de noves activitats empresarials a la ciutat o inversions que facin ampliar la capacitat productiva i generar llocs de treball de les empreses ja instal·lades.

 

Per gaudir d’aquestes bonificacions, caldrà crear un mínim de 25 llocs de treball estables, i l’oferta d’ocupació s’haurà de tramitar a través de l’IMFE Mas Carandell.

 

Les bonificacions de l’IAE i l’IBI tindran una vigència de 10 anys. Els 5 primers, la bonificació serà la màxima, del 95%; i entre els 6è i 10è any, es reduirà en un 10% cada any.

 

Mesures per fomentar l’ocupació
La reforma fiscal modifica les bonificacions de l’IAE vigents fins ara per fomentar l’ocupació estable:

  • La bonificació d’entre el 25 i el 50% de l’IAE a les empreses que incrementin la plantilla de treballadors amb contracte indefinit. Concretament, si augmenten entre un 10 i un 15% la plantilla d’indefinits, la bonificació serà del 25% (fins ara era del 10%); si la plantilla creix entre un 15 i un 25%, la bonificació serà del 40% (fins ara era del 15%); i si creix més de 25%, la bonificació serà del 50% (fins ara era del 25%).

 

Mesures per al foment de l’habitatge amb protecció oficial
I, finalment, l’acord inclou dues mesures més per fomentar l’habitatge protegit:

  • La bonificació del 95% de l’ICIO per a les obres de nova edificació en edificis d’habitatge protegit. Es tracta d’una mesura nova.
  • La bonificació del 50% de l’IBI durant 10 anys per als habitatges amb protecció oficial. La mesura amplia la bonificació. Fins ara, la bonificació era del 50% entre el 1r i el 6è any, i del 30% del 7è al 8è.