Nostraigua prorroga l’acord de no tallar l’aigua durant l’estat d’alarma

L’entitat Pública Empresarial disposa també d’un Fons de Solidaritat destinat al pagament de les factures de consum d’aigua o les altes del servei de les persones amb dificultats econòmiques

El Consell d’Administració de Nostraigua, l’Entitat Pública Empresarial de l’Ajuntament de  Mont-roig del Camp, ha adoptat l’acord, aquest mes de febrer, de no suspendre els  subministraments d’aigua mentre duri l’estat d’alarma. Es tracta d’una pròrroga de l’acord  que ja s’havia adoptat el 7 de maig de 2020 i que finalitzava el 31 de desembre 2020.  

D’aquesta forma, i tenint en compte l’actual situació econòmica i social provocada per la  Covid19, l’acord continua vigent i estableix que aquells abonats del servei, ja siguin famílies  o empreses que no puguin fer front al pagament de les factures, puguin mantenir el servei  bàsic de subministrament d’aigua.  

Queden exclosos els subministraments de comunitats de propietaris que abasteixen zones  verdes i piscines, tenint en compte que el reg per usos recreatius no es considera una  primera necessitat. També les connexions il·legals, ja que l’acord és per a persones amb  contracte que no hagin actuat fraudulentament i amb un ús responsable de l’aigua.  

Cal destacar que es tracta d’un acord pioner i anterior a la legislació vigent (de desembre de  2020) que no permet suspendre el subministrament d’energia elèctrica, gas natural i aigua a  aquells consumidors en què es concorri la condició de consumidor vulnerable. Aquest acord  també és més sensible a la situació actual que la legislació estatal, que impedeix la  suspensió de subministraments als col·lectius considerats vulnerables, ja que, en aquest cas,  s’han inclòs també les empreses i les famílies que, malgrat no disposar d’aquesta condició,  poden estar passant moments econòmics molt delicats.  

 

Continua actiu el Fons de Solidaritat  

Així doncs, aquelles persones que degut a la crisi actual no puguin fer front als pagaments,  es poden posar en contacte amb Nostraigua per trobar la solució més adequada a la seva  situació. De fet, una de les opcions, en cas d’estar en situació de precarietat econòmica, és  sol·licitar l’ajut del Fons de Solidaritat.  

Es tracta d’un ajut a fons perdut, que Nostraigua va posar en marxa el 2016, i que està  destinat a fer front a les despeses de la factura de l’aigua o les altes del servei de les famílies  que estiguin en situació de dificultat econòmica. L’entitat destina un import mínim de 20.000  €/any a aquesta finalitat i, gràcies als romanents d’anys anteriors, el 2020 Nostraigua va  atendre pagaments per un import total de 34.458,28 €. 

Aquest ajut es tramita a través d’un conveni gestionat pel departament de Serveis Socials de  l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.