Llum verda a la rotonda que millorarà l’accés a Riudecanyes per la carretera T-313

Amb un pressupost de gairebé 600.000 €, es va aprovar en el darrer ple de la Diputació, titular d'aquesta via

T-313 Riudecanyes

Una rotonda a la intersecció de la carretera T-313 amb l’accés a Riudecanyes millorarà la seguretat en aquest punt, que actualment presenta un canvi de rasant i un traçat amb revolts que en dificulta la visibilitat i els moviments d’arrencada i frenada dels vehicles. El darrer ple de la Diputació de Tarragona, titular de la via, va aprovar definitivament el projecte per construir la nova infraestructura, que té un pressupost d’execució per contracta de 599.916,84 euros i que està classificada com a prioritària al Pla Zonal 2020-2035. El plenari també va aprovar inicialment la relació concreta i individualitzada dels propietaris, els béns i drets afectats per l’expropiació, per tal de poder executar el projecte d’obres.

 

La rotonda dissenyada té un diàmetre exterior de 34 metres. La seva construcció representarà l’eixamplament i la millora del traçat de la carretera T-313 en el tram d’enllaç entre aquesta rotonda i la següent intersecció amb la carretera TV-3131. Les obres també inclouen un nou itinerari de vianants entre el costat esquerre del pont de Riudecanyes fins el cementiri; la reordenació dels accessos a l’entorn de la rotonda; l’eixamplament del camí de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, per facilitar els accessos a finques veïnes i a la deixalleria municipal, i la canalització de fibra òptica al llarg del traçat

 

Aquesta actuació en aquest tram de la carretera T-313 està classificada al Grup 1 del Pla Zonal de la xarxa local de carreteres de la Diputació, que incorpora les actuacions més prioritàries. En aquest cas concret, es considera una actuació de Prioritat Alta, d’acord amb els criteris de seguretat, rendibilitat i impacte. “Amb aquesta nova infraestructura, millorarem la seguretat de conductors i vianants, així com la fluïdesa en aquest tram, tal com duem a terme de manera progressiva en el conjunt de vies de la nostra xarxa viària”, assenyala el diputat delegat dels Serveis d’Assistència al Territori de la Diputació, Adam Tomàs. Les obres es preveu que s’iniciïn el segon semestre de 2021, amb una durada de 7 mesos.