Càmping Prades Park aconsegueix el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental

Dins les mesures preses pel Càmping destaquen la implantació de l’Energia solar o la il·luminació LED

La Direcció del Càmping Prades ha dut a terme diferents accions per minimitzar l’impacte
ambiental i contribuir a la millora del medi ambient i de l’entorn que l’envolta.
Dins les mesures preses pel Càmping destaquen la implantació de l’Energia solar,
il·luminació LED, segregació dels residus, ús racional dels consums d’aigua i llum,
climatització de la piscina mitjançant energia solar i tallers de reciclatge entre d’altres
activitats de concienciació ambiental.

Mireia Sans, Gerent de Càmping Prades Park:
“Després d’un seguit de mesures preses per la direcció i els treballadors del nostre càmping
hem aconseguit tenir un establiment que no tan sols respecta el medi ambient, sinó que
treballa activament per protegir-lo.
A Càmping Prades Park estimem la natura. A més, fa molts anys que treballem de manera
respectuosa amb el medi ambient i fomentem comportaments i actuacions sostenibles entre els nostres clients. “
Aquesta certificació ha estat auditada per l’empresa Blau Advisors de Montlbanc que han
certificat l’adequació de les instal·lacions