Vandellòs II notifica una parada automàtica al sistema d’aigua refredada

La causa podria ser una configuració inadequada d'un relé de la protecció elèctrica del sistema

La central nuclear Vandellós II ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear l’aturada automàtica d’un dels trens del sistema essencial d’aigua refredada durant una prova de vigilància periòdica. La parada s’ha produït per l’actuació d’una protecció elèctrica. Segons explica ANAV, la causa més probable de la incidència és la configuració inadequada d’un dels relés temporitzats d’aquesta protecció. El relé ha estat ajustat a la temporització adequada i s’ha tornat a fer la prova de vigilància amb bons resultats. Finalment, la planta nuclear opera amb normalitat i la incidència no ha tingut conseqüències per a les persones ni per al medi ambient.