L’origen de la fuita d’aigua a la nuclear Vandellòs II està a la vàlvula de ventilació de la barrera de pressió

Ara se soldarà el degoter i es faran treballs complementaris als generadors de vapor i en altres soldadures del recinte de contenció

 L’origen del degoteig d’aigua, que manté aturada la central nucel·lar Vandellòs II des del passat divendres, ha estat ubicat a la vàlvula de venteig o de ventilació de la barrera de pressió, al recinte de contenció de la planta. Aquests dies, els experts de l’Associació Nuclear Ascó-Vandellòs (ANAV) ha planificat, d’acord amb “l’experiència pròpia i eterna”, les feines per reparar el degoter i altres de complementàries. A més de soldar la fuita, s’ampliarà el programa de treballs per fer una intervenció a la línia de drenatge dels generadors de vapor i una inspecció de les soldadures similars del recinte.
ANAV assegura que es va decidir portar la planta a “aturada freda” quan es va confirmar l’existència del degoteig a la vàlvula de ventilació, per preparar el programa d’intervenció d’acord amb les Especificacions Tècniques de Funcionament (ETF). La central està en “condicions segures” i s’insisteix que la incidència no ah tingut repercussió per a les persones i medi ambient. El Consell de Seguretat Nuclear el va qualificar de nivell 0 a l’escala INES.