La URV, present a la trobada sobre bones pràctiques de les xarxes europees Jean Monnet

La URV ha participat a través de la xarxa de docència G-NET a aquesta trobada de bones pràctiques

La URV va participar a través de la xarxa de docència G-NET a la trobada de xarxes Jean Monnet, que es va celebrar a Brussel·les aquest dijous 8 de juny amb l’objectiu d’intercanviar coneixements i bones pràctiques en la promoció del procés d’Integració Europea arreu del món.

La Comissió Europea va crear les xarxes Jean Monnet fa tres anys dins el programa Erasmus Plus. Per a la Comissió, aquestes xarxes suposen una massa crítica d’informació i coneixements que contribueixen al debat entre el món polític i l’acadèmic sobre diversos aspectes. Així, amb l’objectiu de compartir informació i bones pràctiques en la gestió i execució d’aquestes xarxes, es va celebrar a Brussel·les una reunió del clúster Jean Monnet.

La xarxa G-NET, Equality Training Network: EU Contributions to Gender Mainstreaming and Citizenship (Xarxa de Formació en Igualtat: contribucions de la UE a la integració de gènere i ciutadania) la formen set universitats d’Europa i Amèrica Llatina i la coordina la Universitat Rovira i Virgili. Les seves activitats principals són l’elaboració de materials en format obert i l’oferta de formació amb perspectiva de gènere a diversos públics en els seus respectius països: Alemanya, Argentina, Costa Rica, Espanya, Guatemala i Xile.

Les professores de Dret Públic Neus Oliveras i Laura Román van participar a la trobada, fent aportacions a la taula de treball sobre Educació i Ciutadania. Les dues professores membres de G-NET hi van explicar els resultats de les activitats docents de la xarxa sobre Integració Europea i Gènere liderada per la URV. Tenen per objectiu, d’una banda, revertir les desigualtats en l’educació, la falta de continguts sobre gènere al currículum de les universitats i els efectes que això té tant en la formació com en l’ocupació laboral, i, de l’altra, que les administracions segueixin les directrius de la Unió Europea pel que fa a la introducció del principi d’igualtat entre homes i dones i de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques, projectes i accions.