La Selva del Camp enceta una campanya per detectar deficiències en les façanes del nucli antic

L’Ajuntament ofereix ajudes que cobreixen fins el 50% de les obres i que pot sol·licitar qualsevol propietari de la zona

El progressiu envelliment de la població resident al nucli antic de la Selva del Camp i l’abandó d’algunes finques ha provocat que també els edificis d’aquesta zona històrica del municipi s’hagin vist afectats per un deteriorament que, en alguns casos, ha obligat a actuar els serveis municipals.

Arran dels informes que regularment realitzen els tècnics del consistori, l’Àrea d’Urbanisme i Habitatge de l’Ajuntament ha decidit realitzar una inspecció tècnica completa del total de 691 edificis que formen el nucli antic per tal d’estudiar i detectar les possibles deficiències externes. Dels habitatges inventariats, que representen un total de 900 façanes, més de dos terços es troben en bon estat de conservació i no presenten cap problema, mentre que al voltant de 300 façanes presenten petites deficiències, sobretot a nivell estètic, però una baixa incidència de risc. El problema més rellevant són la setantena de façanes, algunes concentrades en un mateix edifici, que presenten un risc més elevat de desprendiments de part del rebossat o fins i tot de caiguda d’elements estructurals.

Un cop valorada la possible perillositat de les façanes en més mal estat, el consistori ha contactat amb els propietaris del edificis, molts dels quals viuen fora del municipi, per recordar-los la responsabilitat civil que tenen vers la seva propietat i reclamant-los que es facin càrrec de la reparació. En el cas que un edifici representi un risc imminent per als vianants, el consistori es pot fer càrrec de la seva consolidació o fins i tot d’enderrocar els elements perillosos de forma subsidiària, de manera que posteriorment es carregui el cost de l’operació al propietari o propietaris de la finca.

Tot i això, la principal aposta de l’Ajuntament és la col·laboració  amb els propietaris de cara a recuperar els edificis i la vida del nucli antic, de manera que la primera opció que es planteja és la d’oferir suport per a la reparació tot aprofitant la línia d’ajudes que el municipi ofereix des de fa anys. Concretament, es tracta d’una subvenció que cobreix fins al 50 per cent dels costos de sanejament i reparació de les façanes del nucli antic, i que la pot sol·licitar qualsevol propietari d’un habitatge d’aquesta zona. En aquests moments, s’han liquidat les ajudes pendents d’anteriors anualitats, de manera que s’ha aconseguit agilitzar els tràmits per tal de concedir les noves.