Els polítics de l’Ajuntament de Cambrils es formen sobre perspectiva de gènere

És un aspecte clau per fer efectives les polítiques transversals de gènere i no consolidar les desigualtats que hi ha en la societat

Imatge de la formació sobre perspectiva de gènere. Foto Cedida

En el marc de la implementació de les accions del I Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes de l’Ajuntament de Cambrils, l’àrea de Polítiques d’Igualtat ha impulsat una  formació específica adreçada al cos polític, que s’ha efectuat els dies 4 i 11 de juliol. L’objectiu ha estat donar a conèixer els pressupostos sensibles al gènere, així com les eines i metodologies per aplicar-los tenint en compte experiències i bones pràctiques d’altres administracions.

Aquesta formació s’ha centrat en la importància cabdal de l’elaboració dels pressupostos del consistori amb perspectiva de gènere, entesos com una aplicació de la gestió transversal de gènere en els processos pressupostaris. Això ha de permetre l’avaluació dels mateixos tenint en compte el gènere, la incorporació de la perspectiva específica en tots els nivells del procés pressupostari i la reestructuració dels  ingressos i despeses per tal de promoure la igualtat de gènere en la totalitat de l’acció municipal.

La incorporació de la perspectiva de gènere als pressupostos municipals és un aspecte clau per fer efectives les polítiques transversals de gènere, i complir amb les obligacions que la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes estableix en els articles 3 i 17.

Aquesta formació es farà extensiva al personal tècnic de l’Ajuntament, el proper 21 de setembre, permetent la incorporació, global i progressiva d’aquesta metodologia de treball en la gestió de l’Ajuntament de Cambrils, ja que les decisions pressupostàries mai són de gènere neutre i no ser-ne conscient consolida les desigualtats de gènere que hi ha en la nostra societat.