El Punt de Voluntariat de Cambrils augmenta les atencions en el seu segon any

Aquest juliol el servei ha presentat la memòria anual amb un balanç molt positiu

El Punt del Voluntariat de Cambrils ha augmentat les atencions a voluntaris i voluntàries un 25% respecte l’any passat i cada vegada són més les entitats del municipi que utilitzen aquesta oficina de suport. Aquest juliol el servei municipal ha presentat la memòria del seu segon any de funcionament amb un balanç molt positiu. El Punt del Voluntariat es va posar en marxa el 2015 al Centre de Cívic de les Basses i obre els dimecres de 16 a 18 hores i els divendres de 10 a 12 hores.

A la presentació hi van participar l’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza; la regidora de Participació Ciutadana, Ana López; la presidenta de la Federació Catalana del Voluntariat Social (FCVS), Francina Alzina; la coordinadora de programes i el coordinador territorial de la FCVS, Carmen García i Josep Cabrera, i la tècnica d’informació i orientació del Punt de Voluntariat de Cambrils, Maria Escoda.

Inicialment, Camí Mendoza i Ana López van posar de manifest la voluntat del consistori de seguir endavant amb aquest servei, que durant el seu segon any de vida, ha augmentat en bona feina i resultats positius, tant de manera quantitativa com qualitativa. Per la seva part, Francina Alzina va destacar la importància que té l’aposta de Cambrils per aquest servei a la ciutadania. La presidenta de la Federació va assegurar que el municipi, juntament també amb Reus, és punta de llança en l’àmbit d’oferir un espai d’informació, atenció individualitzada, orientació i cerca tant als potencials voluntaris i voluntàries com a les entitats i associacions que els demanden. Josep Cabrera, com a coordinador de la FCVS a les comarques tarragonines es va mostrar molt satisfet amb l’experiència del Baix Camp, tant la de Cambrils com la de Reus, i va parlar de la voluntat i la necessitat d’extrapolar-ho com a bona pràctica a altres indrets del territori.

A continuació, Maria Escoda va fer l’explicació i balanç del segon conveni, des del mes de juny de 2016 al mes de maig de 2017. La tècnica d’informació va explicar l’augment de les atencions a voluntariat i entitats com la Creu Roja, Càritas Sant Pere, Càritas Santa Maria, Amics de la Gent Gran, Voluntariat per la Llengua, Aixopluc Escolta Activa, Amigats, Fundació Intress, entre d’altres.

El perfil de les persones voluntàries

Quant a l’anàlisi sociodemògràfic de la població que s’adreça per oferir-se com a voluntària, Escoda va destacar que segueixen primant les dones respecte els homes en un 70%, tot i que la voluntat de la Federació i de l’Ajuntament és aconseguir la paritat en aquesta xifra. “El voluntariat ja no ha de ser només cosa de dones i d’assistir, sinó cosa de tots i d’apoderar”, va afirmar la tècnica.

Pel que fa a l’edat, el gruix majoritari aquest any, a diferència del passat, que era la població activa i desocupada, han estat les persones jubilades. Escoda ha celebrat l’augment d’aquest “col·lectiu diana” per al voluntariat, ja que “poden oferir molt temps i alhora molt coneixement acumulat, i encara molta vitalitat, a les entitats”.

Per últim, la memòria posa de manifest que els àmbits més demandats de voluntariat segueixen essent, igual que l’any passat,els temes de Gent Gran, Infància i Joventut, seguits d’Immigració, Suport Social i Pobresa, probablement perquè socialment es perceben com a col·lectius força vulnerables.

Fet aquest balanç i per acabar, la coordinadora de programes de la Federació va explicar les perspectives de futur per al tercer conveni de col·laboració. Carmen Garcia va afirmar que se seguirà “apostant per tot el que es fa fins ara, la difusió de què és el voluntariat, la promoció ciutadana del voluntariat i la informació i la formació per al voluntariat”. Així mateix, s’ampliaran serveis de la mà de la Federació Catalana de Voluntariat Social com la borsa de voluntariat online, el Guanyem-hi tots, o el Mercat Social, i també es donarà suport als projectes d’Aprenentatge i Servei que de manera curricular seran obligatoris a quart d’ESO a partir de l’any 2018.